Hội luận nhân quyền 2014 – Montreal, Canada

Nhân “Ngày Quốc Tế Nhân Quyền 10 tháng 12” , Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia vùng Montreal, Canada tổ chức một buổi hội luận vào ngày 23 tháng 11, với chủ đề : Việt Nam đi về đâu trước những vi phạm trầm trọng và thô bạo về nhân quyền của bá quyền cs VN.

Quan khách – Hội luận viên:

  • Linh mục Nguyễn An Khang
  • Thượng Nghị-sĩ Ngô Thanh Hải
  • Blogger Đặng Chí Hùng
  • Bác sĩ Đào Bá Ngọc
  • Phạm Lưu Ngọc Kỳ và Nhan Duy Khang
    (Tổ chức “Thanh niên Canada tranh đấu cho nhân quyền tại Việt Nam”)

Mời xem video: https://www.youtube.com/watch?v=5yiYilms_rw

This entry was posted in Audio-Video, NHÂN QUYỀN CHO VN, Video phỏng vấn. Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s