Hùng ca: Lá Cờ Thiêng (Ca/Nhạc sĩ Hoàng Tường)

Lá Cờ Thiêng & Việt Nam Thập Tam Thái Bảo

http://www.youtube.com/watch?v=XXx_XClKewY

This entry was posted in Audio nhạc, Audio-Video. Bookmark the permalink.