CHƯA ỔN LẮM! (Đặng Chí Hùng)

Đọc xong cái thư kêu gọi của 3 trí thức : Ngô Bảo Châu, Đàm Thanh Sơn, Vũ Hà Văn (** https://sites.google.com/site/damtson/thu-ngo-nguyen-quang-lap) về việc xin nhà cầm quyền cộng sản thả nhà văn Nguyễn Quang Lập thì tôi lại thấy một chút buồn. Dẫu rằng tôi chẳng có danh tiếng lẫn thành công và cả tri thức khoa học như 3 quý vị nêu trên. Dù sao thì họ cũng có tiếng tăm và thậm chí nhận những giải thưởng cao quý. Đó là cái “trí” của họ. Tôi không thể chối bỏ !

Nhưng tại sao nói họ “chưa ổn lắm ! ”. Bởi vì họ đã nói không chính xác trong bức thư gửi cộng sản Việt Nam. Mặc cho biết rằng cộng sản là một đảng cướp, hoạt động bất hợp pháp từ ngày cướp chính quyền của cụ Trần Trọng Kim và bầu cử toàn là một mình một chợ. Và cũng dẫu biết rằng có hàng trăm cái đơn của các trí thức gửi cộng sản Việt Nam mà nó có thèm nghe đâu. Nhưng dù sao thì cái đơn xin mấy thằng cướp rủ lòng “nhân đạo” của 3 vị trí thức kể ra cũng là điều duy nhất họ có thể làm đối với riêng họ đền lúc này cho nhà văn Nguyễn Quang Lập. Nhưng cần phải nói một chút về nội dung lá thư.

  1. Ba nhà trí thức viết: “Chúng tôi thấy việc tạm giam ông Lập không phản ánh đúng tính nhân đạo của hệ thống pháp luật và xã hội Việt Nam”. Câu này không đúng !. Pháp luật cộng sản là một thứ luật rừng trong một rừng luật. Đã bao giờ cộng sản có nhân đạo chưa? Cứ hỏi bà Nguyễn Thị Năm, hàng triệu người trong CCRĐ, hàng trăm ngàn quân dân cán chính VNCH và hỏi ngay những nhà đấu tranh từng ngồi tù cộng sản thì thấy những cái án bỏ túi. Vậy thì làm sao có thể nói nhà cầm quyền cộng sản có hệ thống pháp luật nhân đạo được. Nói như vậy là vô tình làm lợi cho đảng cộng sản đó !
  1. Ba nhà trí thức lại tiếp: “Chúng tôi e rằng việc tạm giam ông Lập trong tình trạng sức khoẻ như vậy tạo ra một hình ảnh xấu về Việt Nam trên trường quốc tế”. Hình ảnh cộng sản Việt Nam từ trước đến nay luôn là đàn áp nhân quyền, bán nước, hại dân mà khắp thế giới lên án. Chẳng cần cái vụ án của Bọ Lập thì cộng sản Việt Nam cũng thừa xấu xa rồi. Có lẽ không nên dùng lời lẽ như vậy với cộng sản. Nếu là tôi thì tôi sẽ viết chỉ thêm một chữ “thêm” thì sẽ chính xác nhất “Chúng tôi e rằng việc tạm giam ông Lập trong tình trạng sức khoẻ như vậy tạo ra một hình ảnh xấu thêm về Việt Nam trên trường quốc tế”. Thế là đủ !

Những lời góp ý của tôi có thể không lọt tai các vị và có thể các vị chẳng để ý nhưng nếu mà không nói e rằng nhiều vị trí thức khác vẫn cứ vô tình làm lợi cho đảng khi mà người dân thường đọc được những dòng chữ tương tự như vậy.

luatlatao

Cảm ơn lòng tốt của các vị với một người tù cộng sản như ông Nguyễn Quang Lập. Những lời góp ý của tôi không phải để chê bai các quý vị mà là một lời nhận xét từ đáy lòng tôi muốn Việt Nam thoát khỏi cộng sản thực sự.

Đặng Chí Hùng
19/12/2014

(nguồn: http://covangvietnam.com/)

This entry was posted in * Đặng Chí Hùng, Bình-luận - Quan-điểm. Bookmark the permalink.