CỜ VÀNG – CỜ ĐỎ – CỜ IN MÁU: Phần III (Lê Bá Vận)

CỜ VÀNG – CỜ ĐỎ – CỜ IN MÁU
(Phần Phụ Lục của
TỔ QUỐC KHÔNG CÓ LÁ CỜ MÁU
)

Gồm:
PHẦN 1 Cuộc Sống Theo Dòng Thời Cuộc.
PHẦN 2 Cờ Vàng – Cờ đỏ Quang Trung.
PHẦN 3 – XHCN Tấm Vải Liệm Của Penelope.
PHẦN 4 XHCN Lá Cờ Một Mảng Máu.
PHẦN 5 –Lời Kết, Thân Dậu Niên Lai Kiến Thải Bình.

PHẦN 3 – XHCN: TẤM VẢI LIỆM CỦA PENELOPE.

26-penelope27-pennelope28-pennelope29-nhanma

“Thoát ách Pháp, gặp ách Hồ.
Tránh ô mồ, gặp ô mả.

Thánh nhân cũng có khi nhầm.

Tuy nhiên:

“Ngu giả thiên lự tất hữu nhất đắc” (1)

Câu sau này rất tốt áp dụng cho CSVN. Đó là lời tôi khen ngợi Việt Cộng sau ngày 30/4/1975.

Vào hè năm 1975 và 1976 Đại Học Huế tổ chức khóa hè, học chính trị Duy Vật Biện Chứng, Triết học, Kinh Tế Mác Lê cho tất cả ngụy quyền dạy ở Đại học được lưu dụng.

Có giảng viên từ Hà Nội vào đứng lớp. Không khí học tập cũng kể là thoải mái. Học xong, viết bài thu hoạch. Các bài thu hoạch viết hay được đọc lên cả lớp cùng nghe.

Có học mới biết lý luận logic Mác Lê là tức cười vỡ bụng, dùng những tiền đề áp đặt xem như là chân lý rồi huyên thiên xây dựng đủ thứ mơ mộng ảo tưởng như thật. Cứ như người đang say sưa đạo diễn chuyện của mình.

Tuy nhiên “Kẻ ngu nghĩ ngàn điều ắt được một”. Việt Cộng chí lý khi nói: “Muốn xây dựng Xã hội chủ nghĩa phải có con người xã hội chủ nghĩa”.

Đúng vậy, yếu tố con người là quan trọng hàng đầu. Dù tài giỏi bao nhiêu dùng nhầm nội gián, phản phúc hoặc thế lực thù địch thì đổ vỡ.

Hồ Chí Minh nói ích lợi trăm năm trồng người là ý nói trồng con người XHCN.

Đó là con người nắm được qui luật thiên nhiên, qui luật xã hội, vận dụng sáng tạo vào công tác… mọi người vì mình, mình vì mọi người v.v… đủ mọi đức tính để xây dựng XHCN.

Kể cho lắm thực tế chỉ cần dù giả dối, một đức tính duy nhất là tận trung với Đảng.

Hiện tại các Dư Luận Viên là những đối tượng đạt tiêu chuẩn con người XHCN.

Đã mấy chục năm qua luôn miệng hô hào tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên Xã hội chủ nghĩa, đến nay ông Tổng bí thư Nguyên Phú Trọng lừng khừng cảnh báo đến hết thế kỷ này không biết đã có chủ nghĩa xảo hội hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa.[

Mà không riêng gì ta. Cả Cuba, Bắc Hàn, Trung Quốc cũng vậy. Lý do chắc ông Tổng bí thư hiểu rõ hơn ai cả.

Đối với Việt Nam thì là:

“Chưa đỗ ông Nghè đã đe hàng tổng”
“Chưa vỡ bọng c.. đã đòi bay bổng”.

Chưa sạch nước cản đã một tấc đến trời, xưng danh: “Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam” , danh xưng độc nhất trên thế giới chưa nước nào dám có, phải ghi ngay vào sách kỷ lục Guinness (The Guinness World Records) vinh danh CHXHCN VN, nhà nước XHCN đầu tiên (và cuối cùng?) trên quả đất.

Cũng ghi luôn vào sách kỷ lục Pắc Bó Tam thánh : “Tất Thắng, Ái Quốc, Chí Minh” vượt Côn Luân Tam Thánh Hà Thúc Đạo “Cầm, Kỳ, Kiếm” (Kim Dung “Thần Điêu Đại Hiệp”).

Đúng là “Nói trước bước không qua”.

Đành rằng “dốt hay nói chữ”, song nhất thời cũng có tác dụng lòe đời.

Xét ra cũng không phải hoàn toàn lỗi các lãnh đạo anh minh của chúng ta không xây dựng thành công Xạo Hội Chủ Nghĩa bởi lẽ:

Xã hội chủ nghĩa chính là “tấm vải liệm của Penelope” (the penelope burial shroud).

Penelope dệt tấm vải ấy ban ngày nhưng ban đêm lại lén tháo ra, làm bao nhiêu dụng ý phá hủy bấy nhiêu, mỗi ngày coi như làm lại từ đầu (HOMER “THE ILIAD & THE ODYSSEY”, cuộc chiến thành Troy. Thần thoại Hi Lạp). (2)

30-pennelope 31-pennelope32-homer

Do đó “tấm vải liệm của Penelope” là thành ngữ để chỉ một công trình được tiến hành kiên trì, liên tục nhưng chẳng bao giờ hoàn tất.

Bề ngoài Penelope làm ra vẻ nhiệt thành chăm chỉ nhưng lại tìm cách kéo dài thời gian để tấm vải liệm không bao giờ dệt xong – dù bước qua thế kỷ, như TBT Nguyễn Phú Trọng than thở – và đó là hình ảnh Cọng Sửa kiên định xây dựng…”Xuẩn Hội Chủ Nghĩa” ở CHXHCN Việt Nam.

Các ông đảng Cọng Sửa (3) làm đâu sửa đó than thở nhưng không hẳn do các ông tắc trách.

Lỗi là lỗi tổ tông. Tổ tông Các Mác, Lê Nin viết ra bí kíp Mác Lê do tưởng tượng, chưa luyện qua.

Thiên hạ đã vứt bỏ. Vì nó mang mầm mống thất bại.

Mọi thất bại đều có lý do. Có nhiều lý do.

Trường hợp Penelope thất bại hoàn tất dệt tấm vải liệm là để trốn tránh sự quấy nhiễu.

Đảng Cọng Sửa (làm là sửa) VN thất bại xây dựng XHCN có các lý do thầm kín của các nhóm lợi ích, níu giữ mãi giai đoạn quá độ để có thể quá độ, hoặc do áp lực phương Bắc.

Song có 2 lý do khách quan cơ bản, một nội tại, một ngoại lai, phát huy tác động khi kết hợp.

Hai lý do này nằm ngoài sự trù liệu của CS khi lên kế hoạch xây dựng Xạo Hồ Chủ Nghĩa dưới sự lãnh thầu của chúng . Quả tình chúng không học đến chữ ngờ. Các tổ sư Mác Lê cũng không học đến chữ ngờ.

Do đó trong bí kíp của họ không có chương này.

+1)lý do nội tại, đến từ con người XHCN, được Cộng Sản mô tả như tài đức vẹn toàn.

Song “sai một li đi một dặm”. Cộng Sản sơ sót là trong lập trình không tính đến lòng tham là tính thiên phú tạo hóa ban cho vạn vật để bảo tồn giống nòi.

Tuy nhiên phải là lòng tham chính đáng, lành mạnh do lao động lương thiện để đừng làm rối ren xã hội, đạo đức băng hoại.

Độc tài độc đảng vẫn có người trong cuộc khen rối rít, có khi tưởng đúng song dẫn đến tham nhũng kinh hoàng và bắt buộc tham nhũng để nuôi dưỡng tham nhũng.

Quyền lực vô biên khiến lòng tham trở thành bệnh hoạn, đầu mối mọi tội ác kinh tởm.

“Nhơn tham tài tắc tử,
Đảng tham thực tắc vong.”

Người tham tiền ắt chết, Đảng tham đớp mạng vong.

Nhân dân Việt Nam lao động cực nhọc cho lắm là chỉ để vỗ béo mấy ông XHCN tham nhũng.

Người dân không thích Đảng, hạch ra nhiều tội. Song chỉ cần kể ra một tội là đầy đủ mà Cọng Sửa luôn hứa sửa sai: đó là tội THAM NHŨNG , tham nhũng cao như núi Thái sơn.

Anh đặt tên anh là Cộng sản tức nhiên anh đã có ý đồ đen tối: miệng hô vô sản, cộng sản để băng nhóm cẩu sản cọng sát các anh dễ bề vơ sản, vét sản, cuỗm sản, cướp sản!

Tham nhũng sinh ra tất cả mọi tội lỗi tày trời.

Đặc biệt đối với trường hợp VN nằm sát cạnh Trung Quốc, tham, ngu, lớ ngớ là mất nước.

Cho nên nói một tội tham nhũng là đủ, là nói đủ mọi tội.

Ở đâu tham nhũng cũng có thể sửa, chỉ trừ ở những nơi có đảng “cọng sửa” toàn trị.

Tham nhũng CS bất khả kháng, gắn chặt với chủ nghĩa Mác-Lênin, với độc quyền độc đảng như keo với sơn, ta vớí Trung Quốc, xé không rách, tách không rời.

“Hoàng kim hắc thế tâm”, đồng tiền làm tối mắt, ĐCS tham nhũng sẽ phá nát nước ta, lũng đoạn kinh tế, băng hoại đạo đức xã hội và đưa nước vào vòng nô lệ cho Tàu như xưa mà không thể cưỡng. Cho nên tội lớn nhất do tham nhũng gây ra họa mất nước.

+2)lý do ngoại lai. Đó là sự bùng nổ công nghệ thông tin ở thế kỷ 21.

CS xây dựng Xạo Hội Chủ Nghĩa đặt nền móng kiên cố trên sự bưng bít nghiêm ngặt thông tin.

Tham nhũng ngập trời mà Cọng Sủa luôn miệng sủa “Đảng ta trong sạch, anh minh, đạo đức, quang vinh muôn năm” và sủa nhiều chuyện nữa mà ai cũng tưởng thật.

Đảng Cọng Sủa nằm mơ cũng không ngờ độc quyền cọng sủa một mình một chợ nay đã bị ông anh trắc nết (internet) và bà chị phật bút (facebook) truất bỏ. Nhà nước trở nên bị động.

+Các sách truyện Bên Thắng Cuộc, Đèn Cù… nhất là các trang mạng DL, DLB, CDQL… các phong trào như là “Chúng tôi muốn biết”, “Lời kêu gọi biểu tình trên mạng đòi bỏ Hiếp Pháp điều 4” và “Lý do tôi không thích ĐCSVN”…rầm rộ trên các trang mạng lề trái.

Qua các bức hình, có thể thấy lý do “tôi không thích đảng” cũng rất phong phú, đa dạng như đảng là dối trá, độc tài, chỉ nói không làm, chỉ phục vụ cho lợi ích của một số người, ăn cướp, không tính người v.v…lại còn bốc phét (cọng sủa) đảng ta tài ba…

Nhưng đảng ta lý luận có khi nói đầu quên đuôi, ngớ ngẩn đến tức cười:

“Ở Việt Nam không có một lực lượng chính trị nào khác, ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam, có đủ bản lĩnh (tham nhũng?), trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín và khả năng lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách cam go để đưa dân tộc đến bến bờ vinh quang” (TBT TS NPTrọng “diễn văn khai mạc buổi lễ 85 thành lập đảng cộng sản (*).”

Hoang đường! đảng phái có đâu mà so sánh? CS bắt triệt sản từ lâu, bóp chết trong trứng nước.

Chúng đã nhiều lần khẳng định không chấp nhận đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập…

TBT NPTrọng đã hù dọa các cử tri: “Muốn bỏ Điều 4 Hiến pháp, phủ nhận vai trò lãnh đạo của đảng Cộng sản, muốn đa nguyên đa đảng là suy thoái đạo đức.” (VTV1, 25.2.2013)

Đạo đức hiện nay ở CHXHCN VN đã xuống cấp chạm đáy.

Suy ra nhân dân tha thiết muốn bỏ điều 4 HP, phủ nhận vai trò của ĐCS…đòi đa đảng.

Về phần các ông lãnh đạo cọng sản cũng luôn vào internet tham gia trang mạng xã hội xem ai khen ngợi gì mình để rồi sủa hoảng:

+Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng : “Các đồng chí ngồi đây đều tham gia mạng xã hội, có điện thoại để lên facebook xem thông tin…”(Hội nghị văn phòng chính phủ, 15/1/2015).

+Bộ Trưởng Quốc Phòng PQThanh: “Vừa qua, trên mạng nói xấu cả Đảng, Nhà nước, Bộ Chính trị, cả lãnh tụ là rất căng, gây phân tâm.

Trong Quân đội có giáo dục cán bộ chiến sĩ nhưng về nhà, hay ra quán đọc thì rất khó kiểm soát. Anh em bảo vệ biên giới, biển đảo mà đọc những điều này thì rất gay. Phải có biện pháp chứ không nên thả nổi”. (Báo Thanh Tra, Thứ Hai, ngày 12 tháng 1 năm 2015).

+Thứ trưởng thông tin và Truyền thông TMTuấn ngày 15/1/2015 trả lời phỏng vấn cho biết hàng trăm trang mạng có máy chủ ở nước ngoài sử dụng chiêu bài nguy hiểm,

– xuyên tạc, bịa đặt, nói xấu Đảng, Nhà nước,
-bôi nhọ, xúc phạm danh dự cán bộ lãnh đạo các cấp nhằm gây chia rẽ Đảng với nhân dân, giảm sút niềm tin của dân với Đảng,
-chia rẽ khối đại đoàn kết, tạo sự ngờ vực trong xã hội…
– cần cảnh giác, tẩy chay thông tin bôi nhọ, ngụy tạo…và xem là hình tội nặng…

Song “Thế gian chẳng ít thì nhiều, không dưng ai dễ đặt điều cho ai? “

Ông thứ trưởng coi bộ muốn dân để yên Đảng và lãnh đạo làm ăn đang hồi hoạnh tài.

Nhưng dù anh sủa hươu tán vượn kể lể công lao hãn mã???, tài trí của Đảng đến bao nhiêu mà anh đã là tên ăn cắp “Once a thief , always a thief” , trộm cắp một lần, cả đời là tên trộm.

Anh đã vướng vào vòng tham nhũng, dù tí teo chứ chưa nói lút trời, là anh phải ra đi.

Anh độc tài toàn trị, chụp mũ. Những ai không nghe theo anh là chia rẽ khối đại đoàn kết ư?

Đừng sủa bịa đặt đảng CSVN thực sự xứng đáng là người “đứng mũi chịu sào” trước dân tộc, đảng ta người duy nhất có khả năng (tham nhũng?) và được nhân dân giao phó trọng trách cầm quyền…

Yên trí, có người thay, công minh liêm chính. Đừng nhận vơ, không có nhân dân nào giao phó quyền lãnh đạo cho Đảng cả.

Người dân không muốn những tên ăn cắp cai trị mình. Vì chúng là những tên ăn cắp.

Những gì mà Đảng Cộng sản Việt Nam nhận là công lao đối với đất nước không phải là công và Đảng cũng không thể cậy công mà lãnh đạo đất nước (nghe chướng tai), một nhà bất đồng chính kiến từ trong nước nói với BBC.

Ông thứ trưởng nói cần cảnh giác, tẩy chay thông tin bôi nhọ…

Không ai có thể bôi nhọ được người cs, trừ chính họ”– Tổng thống Pháp Mitterand.

Với tham nhũng CS đã tự bôi nhọ mình.
Họ tự xưng thần thánh.
Nay họ hiện nguyên hình là loài súc vật cầm thú.

Cộng Sản không phải đúng nghĩa là con người. Nhưng họ là loại cầm thú nào?

Đối với đảng Cọng Sủa, thì dân VN thường gọi là đảng cướp, đảng mafia, bọn vượn người, bọn khỉ đột, loài sâu bọ, loài chuột đục khoét, loài hoang dã, bọn quỷ đỏ…! Điều này thì đúng.

Tuy nhiên hình thù của XNCN định hướng tư bản tất là một giống lai phối hợp hai dòng máu tư bản và cộng sản, người và thú.

Trong thần thoại Hi Lạp có 2 tập thể quái vật nửa người nửa thú : người ngựa và người cá.

– Nhân ngư (Sirena)hoặc mỹ nhân ngư là những cô gái có đuôi cá.

– Nhân mã (Centaur) cả nam lẫn nữ, không phải chỉ mặt người mà là nửa cơ thể ngựa, nửa cơ thể người.

Nhân mã theo truyền thuyết là những sinh vật cộc cằn, thô lỗ, dâm dật, thú tính (4). Chúng chính là biểu tượng của chế độ XHCN định hướng thị trường tư bản.

Chúng ta đều biết ông tổ cộng sản là Karl Marx (1818-1883),người Đức. Tiếng Việt là Các Mác, tiếng Hán Việt là Mã Khắc Tư.

Họ Mã có nghĩa là ngựa.
Tên Khắc Tư có nghĩa là xung khắc với Tư sản.

Chủ nghĩa Mã Khắc Tư hoặc nói tắt chủ nghĩa Mác là chủ nghĩa Cộng Sản, xây dựng XHCN, tiến lên CSCN. Chủ nghĩa Mác được Lê Nin áp dụng đầu tiên tại Liên Xô.

Thoạt tiên hình thù XHCN họ Mã là con xích mã, màu đỏ CS quốc tế. CSVN theo thuyết tiến hóa cải biến hình thù. Chúng đổi thành Xã Hội Chủ Nghĩa Định Hướng Tư Bản, còn gọi là Định Hướng Thị Trường, học đòi dạng người của tư bản.

Đây là kỹ thuật chắp vá photoshop , đem râu ông nọ cắm cằm bà kia.

Một chủng mới được thành hình là những quái thú nửa người nửa ngựa.33-thanthoaiHylap

Ngoài những thú tính cổ truyền: cộc cằn, thô lỗ, dâm dật, biểu tượng Nhân Mã có thêm tính tham bệnh hoạn mà vì nắm giữ chức quyền nên gọi là tham nhũng.

“Có tích mới dịch nên tuồng”.

Định mệnh của XHCN là Tấm vải liệm của Penelope.
Biểu tượng của XHCN Thị Trường là quái vật Centaur.

Từ ngày có biểu tượng này, làm ăn không vốn CSVN như rồng mây gặp hội, cáo lọt chuồng gà, chuột sa lọ mỡ.

Song mất cả nhân tính, tạo thế lực thù địch và bị áp lực bán nước tự cứu.

Lê Bá Vận

Chú Thích.

+(1)Lý Tả Xa (chữ Hán: 李左车), năm sinh năm mất không rõ, người Bách Nhân [1], mưu sĩ nước Triệu cuối đời Tần, từng khuyên tướng Hán là Hàn Tín chiêu dụ thay vì phát binh tiến đánh 2 nước Yên, Tề, kết quả thành công. Danh ngôn: “trí giả thiên lự, tất hữu nhất thất; ngu giả thiên lự, tất hữu nhất đắc”. Tạm dịch: kẻ khôn nghĩ ngàn việc, ắt có một việc sai; kẻ ngu nghĩ ngàn việc, ắt có một việc đúng.

40-penelop+(2) Penelope trong văn chương Âu Tây được xem là gương mẫu của người phụ nữ trung thành với chồng. Nàng là con vua Icarius xứ Sparta, rất xinh đẹp, khôn ngoan và đức hạnh.

Nàng kết hôn với Odysseus, vua xứ Ithaca, người thắng cuộc thi đua tài sức tranh hôn.

Nàng vừa sinh con đầu thì Odysseus cùng các vua khác đi đánh thành Troy.

Trận chiến kéo dài 10 năm. Trên đường về đoàn thuyền của Odysseus bị bão lạc lõng vào nhiều nơi, biệt tin tức.

Ở nhà rất nhiều vương tôn công tử (108 người) bức bách cầu hôn nàng, đe dọa chiếm cứ cung điện… Để xua đuổi họ Penelope dùng nhiều mưu trong đó có mưu hứa hẹn lúc dệt xong tấm vải liệm cho cha chồng tuổi đã già thì sẽ có quyết định lựa chọn một trong các người cầu hôn.

Sau mười năm luân lạc Odysseus sống sót trở về chỉ còn một mình, đánh bại các đối thủ và đoàn tụ với vợ.

Penelope không chịu hoàn tất tấm vải dệt vì nàng có lý do chính đáng. Nàng có thể xem là hình ảnh người phụ nữ Việt Nam.

Cộng Sản VN , những người cưỡng bức cầu hôn, không hoàn tất Xã hội chủ nghĩa cũng có các lý do thầm kín và khách quan.

+(3) HCM: “Một Đảng có gan thừa nhận những khuyết điểm của mình… rồi tìm kiếm mọi cách để sửa chữa khuyết điểm đó. Như thế là một Đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn, chân chính”.

Ở nước người có khuyết điểm thì xuống. Về nhà mà sửa nên họ không có đảng chân chính?

38-39-centaure+(4)Theseus con vua thành Athens , bạn của Pirithoüs vua xứ Lapith. Pirithoüs thành hôn với Hippodamis. Khách mời dự hôn lễ có các Nhân mã Centaur láng giềng. Các nhân mã là một bọn ngỗ ngược. Chúng uống rượu say rồi quậy phá. Đến lúc chúng toan tính bắt cóc Hippodamis thì Theseus can thiệp giúp bạn, đánh bại các nhân mã, cứu được cô dâu.

Theseus cũng là người dũng sĩ đã giết quái thú Minotaur thân người, đầu bò tại Mê cung.

—->PHẦN 4 – XHCN Lá Cờ Một Mảng Máu

Advertisements
This entry was posted in * Lê Bá Vận, Bình-luận - Quan-điểm, Tài-liệu - Biên-khảo. Bookmark the permalink.