TƯỢNG ĐÀI CHIẾN SĨ ÚC – MỸ – VIỆT Ở KHẮP NƠI

ĐÀI CHIẾN SĨ VIỆT NAM NANNUP (AUSTRALIA)3daichiensivn_nannup

TƯỢNG ĐÀI CHIẾN SĨ VIỆT-ÚC BRISBANE (AUSTRALIA)1tuongdaiucuvet_brisbaneTƯỢNG ĐÀI CHIẾN SĨ  VIỆT-ÚC VICTORIA (AUSTRALIA)2tuongdaiucviet_victoriaTƯỢNG ĐÀI CHIẾN SĨ  VIỆT -ÚC ALDELAIDE (AUSTRALIA)4tuongdaiucviet_adelaide

TƯỢNG ĐÀI CHIẾN SĨ VIỆT-MỸ ORLANDO – FLORIDA6tuongdaivietmy_orlando

QUẢNG TRƯỜNG ĐÀI CHIẾN SĨ VIỆT-MỸ BELLAIRE -HOUSTON7quangtruon_tuongdaichiensivietmy_belair TƯỢNG ĐÀI CHIẾN SĨ VIỆT-MỸ BELLAIRE -HOUSTON
(Nhìn phía trước)
8dangtruoc_tuongdaichiensivietmy_belairTƯỢNG ĐÀI CHIẾN SĨ VIỆT-MỸ BELLAIRE -HOUSTON
(Nhìn phía sau)9dangsau_tuongdaichiensivietmy_belair

TƯỢNG ĐÀI CHIẾN SĨ VIỆT-MỸ WESTMINSTER -CALIFORNIA10tuongdaichiensivietmy_westminster11tuongdaichiensivietmy_westminster

TƯỢNG ĐÀI CHIẾN SĨ VIỆT-MỸ WICHITA – KANSAS12daichiensivietmy_wichitaTƯỢNG ĐÀI CHIẾN SĨ VIỆT-MỸ WICHITA – KANSAS
(nhìn phía trước)13dangtruoc_daichiensivietmy_wichita

TƯỢNG ĐÀI CHIẾN SĨ VIỆT-MỸ WICHITA – KANSAS
(mô hình thạch cao)13mohinhthachcao_daichiensivietmy_wichitaTƯỢNG ĐÀI CHIẾN SĨ VIỆT-MỸ ARLINGTON – TEXAS14tuongdaichiensivietmy_arlington

This entry was posted in Tổ Quốc Ghi Ơn. Bookmark the permalink.