Thơ Hà Lan Phương : LỬA TRONG TÔI

luatrongtoiThân tặng Suối lệ ( Paris )

Lửa trong tôi chẳng thể nào dập tắt
Chí đấu tranh luôn ngùn ngụt sục sôi
Dù bạo quyền đem súng đạn vây tôi
Dù thảo khấu đem đòn thù áp bức

Tội Cộng Sản tôi hoài ghi ký ức
Không bao giờ , tôi chấp nhận ngồi chung
Quyết một lòng xin tranh đấu đến cùng
Diệt quỷ đỏ tìm thanh bình , dân chủ

Bao Chiến thắng đã lừng danh Quốc sử
Bao tấm lòng nhiệt huyết chẳng phôi phai
Gương anh hùng hào khí ngất trời mây
Hồ Ngọc Cẩn , Nguyễn Khoa Nam còn đó

Lửa trong tôi vẫn hoài luôn rực đỏ
Trái tim tôi chỉ TỔ QUỐC VIỆT NAM
Bạo quyền kia , muôn thuở chẳng thể làm
ĐÀN ÁP NỔI DÒNG ĐẤU TRNH HỒNG LẠC ! !!

Lửa trong tôi chẳng thể nào dập tắt
Khi Cộng nô còn hiện diện trên quê
Vẫn quyết tâm mơ ước một ngày về
Cùng xứ Việt , quê hương tôi yêu dấu

Hà Lan Phương ( Paris )

This entry was posted in 6.Bạn đọc viết, Hà Lan Phương, Thơ. Bookmark the permalink.