Thơ: TÌNH CHIẾN HƯŨ (Kiều Phong- Toronto)

TÌNH CHIẾN HƯŨ

Tình Chiến Hưũ vững bền cùng Sông Núi
Quốc phá gia vong nhưng vẫn còn có nhau
Tình Chiến Hưũ, Nghiã Đồng Bào
Vẫn Triũ Nặng cho đến hơi thở cuối
Cõi trần ai nhiều giông bão, cuồng phong
Thử sức người có chịu nổi,
vượt qua những thử thách trước cơn hồng thuỷ nát dạ tan lòng
Khá nhiều kẻ vì chút cơm thưà, canh cặn
đoạn đành BƯNG BÔ BẰNG MIỆNG cho đảng SÚC VẬT !
Chúng đích thực không phải đưá con Chí Hiếu cuả Mẹ Việt Nam
Đoạn đạnh quì cúi Cúng Khói Đốt Nhang
Non Sông Gấm Vóc cho kẻ thù truyền kiếp Tàu Khưạ không chút xót thương
Bầu sưã Mẹ, hột cơm cuả Quê Hương nuôi dưỡng
Mặt người lòng thú mới TÁN TẬN LƯƠNG TÂM !
Chứ con người bình thương còn Lương Tri, Công Đạo
Không thể vì Còn Đảng GIAN ÁC, còn Quyền Lực đè đầu cỡi cổ hút máu dân lành
Thảm trạng Cướp Nhà, Cướp Đất, Buôn Dân, Bán Nước nhục nhã , đau lòng
Nếu là con người đích thực không ai làm thế
Đừng nghĩ bất cứ kẻ nào Đắm Mê Tài Lực, Quyền Lực muốn làm gì bất kể
Đạo Lý, truyền thống muôn đời vẫn quý trọng Nghiã Nhân
Cái thứ THẤT ĐỨC, BẤT NHÂN
Cũng sẽ đến ngày Toàn Dân vùng lên SINH TỬ đòi lại QUYỀN SỐNG
Ngày giờ ấy sẽ bị Dân Tộc đậy nấp quan tài
Chôn sâu chế độ Súc Vật xuống chín tầng Điạ Ngục
Thiện -Ác, Âm-Dương, Nhân-Quả vần xoay
Đều do VÔ THƯỜNG chi phối
Sá gì cái lũ Súc Sinh dép râu, nón cối
Chống mắt chờ xem cái ngày Buá Gẫy, Liềm Rơi
Rồi hãy nhắm mắt lià đời
Mãn nguyện cõi đời không còn gì sầu tuỉ
Đã diệt trừ được lũ hủi.

KIỀU PHONG (Toronto)
Tác giả gửi trực tiếp tới BQT.covangvietnam.com

Advertisements
This entry was posted in * Mùa QUỐC HẬN, Thơ. Bookmark the permalink.