Video: Biểu tình Tưởng Niệm Quốc Hận 30/4/2015 – (UK Đấu tranh thực hiện.)

Cộng đồng Người Việt tỵ nạn cộng sản tại Vương quốc Anh
Biểu tình Tưởng Niệm Quốc Hận lần thứ 40 – 30 April 2015

Advertisements
This entry was posted in * Mùa QUỐC HẬN, Audio-Video, Video tài liệu. Bookmark the permalink.