Video: KÝ ỨC THÁNG TƯ (RFA)

Năm nào cũng vậy, cứ đến tháng tư là vết thương cũ lại nhói đau cho dù cuộc chiến đã qua đi 40 năm. Đối với dân tộc Việt Nam, thời gian để phục hồi hoàn toàn vết thương từ cuộc chiến là quá lâu.

Advertisements
This entry was posted in * Mùa QUỐC HẬN, Audio-Video, Video tài liệu. Bookmark the permalink.