Video: Tướng Lê Minh Đảo Tâm Tình Sau 40 Năm 30/4/1975

This entry was posted in * Mùa QUỐC HẬN, Audio-Video, Video tài liệu. Bookmark the permalink.