40 Năm Quốc Hận: phỏng vấn Bình Luận Gia Đại Dương

Bùi Dương Liêm phỏng vấn Bình Luận Gia Đại Dương, nói về 40 năm sau ngày 30/4/1975.

thumb-upĐề nghị quý độc giả theo dõi hết cả 2 phần.. vì BLG Đại Dương trình bày rất khúc chiết, phân tích rất rõ ràng, tài liệu rất chính xác. (LT)

Phần 1:

Phần 2:

Advertisements
This entry was posted in * Mùa QUỐC HẬN, Audio-Video, Video phỏng vấn. Bookmark the permalink.