Sinh hoạt Tưởng Niệm 40 Năm Ngày Quốc Hận 30-4 tại Thủ đô Hoa Thịnh Đốn

A.- Sinh hoạt Tưởng Niệm 40 Năm Ngày Quốc Hận 30-4 tại Thủ đô HTĐ .
188 hình phóng sự do anh Nhất Hùng thực hiện.

B.- Lễ Thượng Kỳ Sau Tháng “Tưởng Niệm Quốc Hận”
88 hình phóng sự do anh Nhất Hùng thực hiện.

C-Lễ Thượng Kỳ ( Sau các buổi Lễ Truy Điệu với lá cờ rũ trong Tháng Tư Đen, Quốc Hận)
Hình phóng sự do cựu Phóng Viên Quân Đội Trần Bữu Khánh thực hiện…

Advertisements
This entry was posted in * Mùa QUỐC HẬN, Hải-ngoại, Thời-sự. Bookmark the permalink.