Điều trần về vấn đề nhân quyền tại Việt Nam – Hạ viện Canada 12/05/2015 (Đặng Chí Hùng)

BÁO CÁO NHÂN QUYỀN VÀ TÌNH HÌNH ĐÀN ÁP CỦA CSVN NĂM   2014-2015
BLOGGER ĐẶNG CHÍ HÙNG

– Điều trần về vấn đề nhân quyền tại Việt Nam – Hạ viện Canada 12/05/2015 (phần 1)
http://covangvietnam.com/uncategorized/dieu-tran-nhan-quyen-tai-viet-nam-ha-vien-canada-12052015-phan-1/

Điều trần về vấn đề nhân quyền tại Việt Nam – Hạ viện Canada 12/05/2015 (phần 2)
http://covangvietnam.com/uncategorized/dieu-tran-ve-van-de-nhan-quyen-tai-viet-nam-ha-vien-canada-12052015-phan-2/

Điều trần về vấn đề nhân quyền tại Việt Nam – Hạ viện Canada 12/05/2015 (phần 3)
http://covangvietnam.com/uncategorized/dieu-tran-ve-van-de-nhan-quyen-tai-viet-nam-ha-vien-canada-12052015-phan-3/

Advertisements
This entry was posted in * Đặng Chí Hùng, Audio-Video, Video phỏng vấn. Bookmark the permalink.