Youtube: Sinh Lộ Của Dân Tộc Được Thể Hiện Trong Nền Đệ I VNCH (cập nhật 05/06/2015)

Audio Youtube  Chủ Nhật 31-05, 2015

Chủ Đề:

Sinh Lộ Của Dân Tộc Được Thể Hiện Trong Nền Đệ I VNCH
Diễn Giả: TS Nguyễn Anh Tuấn
Chuyên Gia Về Chính Trị Công Quyền

Một số câu hỏi đã được trao đổi trong phần thảo luận:

Dưới thời Đệ I VNCH:

1-  Chế Độ Ông Ngô Đình Diệm có kỳ thị và đàn áp Phật Giáo không?

2-  Chế Độ này có phải là chế độ độc tài không ?

3-  Chế độ này có phải là chế độ gia đình trị không ?

4-  Chế độ này có phải là chế độ Bắc Kỳ Di Cư Công Giáo trị không ?

5-  Chín Năm dưới nền Đệ I Cộng Hòa, VNCH thành Hòn Ngọc Viễn Đông. 70 Năm Đảng CSVN đã xây dựng Đất Nước được điều gì ?

Trân trọng,
Lạc Việt

Advertisements
This entry was posted in Audio-Video, Một thời để nhớ, Nền Đệ I Cộng Hoà, Video phỏng vấn. Bookmark the permalink.