Bài học Nghĩa Vụ Và Tự Hào Dân Tộc : Người Do Thái và Những Vượt Biên Di Tản (Ts Phan Văn Song)

exodus1947-2Người Do Thái và Nhng Vượt Biên Di Tn:
TSách Exodus – Kinh Thánh KChuyn Người Do Thái Vượt Biên Di Tn Đi Tìm Đt Ha.
Đến Thuyn Exodus 1947 Đưa Người TNn Do Thái Vượt Bin Hi Hương VLi Đất Ha

Đu tháng 5, chúng tôi đã gi đến quý vbài hc thnht do các người Mgc Nht-Nisei làm tròn Nghĩa Vcông dân Mvi quê hương trú ng, vi cái thào dân tc và truyn thng văn hóa đc bit dân tc Nht.

Hôm nay, xin cng hiến quý vbài hc thhai ca dân tc Do Thái.

Nht cùng Do Thái và Đc hay Đi Hàn là nhng quc gia mà chúng tôi, người viết, có gic mơ rng người Vit chúng ta ly, rút ta nhng bài hc, nhng tm gương xây dng mt quc gia, mt xsvà nhng con người tương đương như vy.

Nht Bn, Đi Hàn, Do Thái là nhng quc gia không được thiên nhiên ưu đi. Đt ít người đông, tài nguyên thiếu kém, thiên tai rình rp, chưa knhư Đc, như Do Thái không được tình hình chánh trthế gii ưu đãi. Đc bchia ct (như Vit Nam, như Đi Hàn). Chương trình thng nht đã làm tê lit kinh tế mt thi gian. Do Thái ngày nay vn tiếp tc sng trong thế bbao vây. Cuc sng ca các đt nước y luôn luôn trong thế Dân Tc Sinh Tn.

Thế nhưng, hkhông nói Dân Tc Sinh Tn. Háp dng Dân Tc Sinh Tc, hng ngày, hng gi, hng phút. Mi mi hành đng, mi mi chương trình, chánh tr, kinh tế, hay xã hi đu hướng đến Dân Tc Sinh Tn. Sc mnh ca các dân tc ny là con người: nhng con người được giáo dc, hun luyn, thm nhun bi các nn văn hóa ckính, đo đc, tcác ttiên đli biến thành truyn thng, biến thành nếp sng, Đo lý, biến thành Tôn giáo và quan trng hơn cbiến thành nhng cái Đo Dân tc là Con Đường Đi, Nếp Suy Nghĩ, Nếp Sng ca Dân Tc. Nht, Hàn, Á đông, da trên Pht Giáo và Thn Giáo hay các Đc Tin, ThCúng TTiên ctruyn, Đc da trên Thiên Chúa Giáo và Đo Lý Tin Lành Ci Cách Luther và Do Thái vi tt ctruyn thông Kinh Torah Do Thái Giáo.

Tôn Giáo – Truyn Thng, Đc Tin – Giáo Dc Gia Đình, TQuc – Dân Tc, tt cto nên Con Người. Tt cto nên Văn Hóa Dân Tc và Văn Minh Dân tc.

Mong rng Người Vit Nam vi 4 ngàn năm Văn Hiến, vi 4 ngàn năm Văn Hóa Đi Vit hãy vì cái THào Dân Tc, hãy vì cái Truyn Thng Dân tc mà dng li Con Người Vit Nam Truyn Thng Dân tc Đi Vit !

Hãy dng li dân tc Đi Vit, hào hùng, đo đc, ttế bo vtrn vn giang sơn bin hi, bo vchquyn đc lp ging nòi.

Mong lm !

51FqMvX1VhL._SX258_BO1,204,203,200_1. Sách Exodus: Cuc Di Tn Ca Dân Do Thái Vượt Thoát Ê-Ghíp-Ai Cp Đi Tìm Đt Ha

Exodus gốc từ ngữ hy lạp cổ ex (ἐξ), « ở ngoài » và hodos (ὁδός), « con đường ». Từ hy lạp cổ dùng trong cuốn thánh kinh thiên chúa giáo nguyên thủy Septante là « ΕΞΟΔΟΣ » (Ἔξοδος). Từ Exodus – Exode tiếng Pháp, chỉ được dùng trong tiếng Pháp (cuốn Bible của người viết) chỉ bắt đầu từ thế kỷ thứ 18. Người viết xin tạm dịch là Di Tản hay Tản Cư (Tản Cư khi có đất dung thân, ngày nay nếu chưa có chổ ở nhứt định có thể gọi là Di Tản  ?)

Theo sách dẫn trên, tình hình người Do Thái – Hébreux tại ÊGhíp – Ai Cập ngày nay, thay đổi rất nhiều từ thời của GiôDếp, con trai của GiaCốp (Sách Sáng Thế Ký 37-50). Một vị Vua Ai Cập – PhaRaÔng mới, “mà GiôDếp không nói đến” (Sách Exode 1,8) đã lên trị vì và buộc các con cái Do Thái sống trong vòng nô lệ.

MôSê, một người con của giòng họ thuộc bộ lạc LêVi, là con trẻ bị bỏ rơi, được tìm thấy, nằm trong một cái giỏ, trôi trên giòng sông Nil, bởi cô công chúa, con gái Vua PhaRaÔng. MôSê được giáo dục và nuôi lớn trong triều đình Ai Cập. Vì giết một người dân Ai Cập, nên MôSê phải bỏ trốn khỏi Ai Cập. Tỵ nạn chánh trị tại xứ MađiĂn, ông cưới SêPhôRa con gái của Thầy Tu GiêthơRô, sanh hạ được hai trai là GiêHôm và ÊliêDzê. MôSê sống cùng với dân bêđuyên – bédouins, du mục chuyên nghề chăn nuôi trừu. Một hôm, MôSê gặp một bụi cây tự nhiên chiếu sáng và ông nghe Lời Chúa gọi bảo Ông phải trở về Ai Cập cứu dân Do Thái khỏi nạn nô lệ và dắt dân Do Thái di tản thoát khỏi ÊGhíp-Ai Cập và nạn làm nô lệ.

MôSê trở về Ai Cập. Cùng với, em, ARông- Aaron, ông đến gặp Vua PhaRaÔng để xin cho dân Do Thái được ngưng việc để dự một buổi lễ ngoài sa mạc. Vua PhaRaÔng chẳng những từ chối mà còn buộc tất cả dân Do Thái phải làm việc ngày lễ ấy, phải đi cắt rơm để làm gạch.

MôSê được Chúa giúp để tạo mười thiên tai và tại họa khủng khiếp trên xứ Ai Cập và dân Ai Cập. PhaRaÔng bèn đuổi (hay cho phép, tùy Kinh Thánh) ra đi khỏi Ai Cập. Ngày lễ Phục Sinh Do Thái Pessa’h và bánh mì không men cũng phát sinh để tưởng niệm ngày Dân Do Thái được thoát khỏi 400 năm nô lệ ở Ai Cập.

Sau một tuần hành trình, dân Do Thái đến bờ Biển Hồng Hải. Chúa mở biển, tạo con đường cho dân tỵ nạn vượt qua biển. Nhưng khi quân Ai Cập rượt theo để giết dân Do Thái, thì nước biển dâng lên cuốn trôi quân của PhaRaÔng. Sau phép mầu nhiệm Chúa ban cho ấy, dân Do Thái bắt đầu một cuộc hành trình dài để đi tìm vùng Đất Hứa, trên xứ CaNaăng-Canaan, vượt qua sa mạc SiNai. Trên đỉnh núi SiNai Mô Sê nhận từ Chúa 10 Điều Răn (10 Điều Luật)-Decalogue.

Exodus của Dân Do Thái -ÍxRaÊn –Israël di tản thoát khỏi ÊGhíp (do thái : יציאת מצרים Yetsi’at Mitzrayim, « thoát Êghíp »), là một huyền thoại dựng nước của người Do Thái, cũng như những huyền thoại dựng nước của các quốc dân trên thế giới. Như Việt Nam với chuyện trăm trứng, đồng bào, dạy dân tộc ta, đa nguyên, (50 con theo cha Rồng, Lạc Long xuống biển, 50 con theo mẹ Tiên, Âu Cơ lên núi nhưng cùng chung một bọc-cùng được nuôi một nhao) đồng nhứt – E Pluribus UnumĐa nguyên nhưng Đng nht. Hay chuyện Phù Đổng Thiên Vương, hay Sơn tinh Thủy tinh,…

Exodus chỉ là một huyện thoại ghi vào quốc sử dân Do Thái, nhưng tổ tiên dân Do Thái đưa thành Sách Kinh Thánh, kể chuyện rằng hồi xưa dân Do Thái bị dân ÊGhíp giữ làm nô lệ trong vòng 400 năm. (Dân Nam Vit ta nô lquân Hán trong vòng 1000 năm). Nhờ MôSê, và em là ARông dẫn đường đã dắt dân vượt biên Éghíp, vượt biển Hồng Hải, lang thang 40 năm đi tìm vùng đất hứa trên xứ CaNaăng-Canaan. Huyền thoại, di tản, lang thang 40 năm để tìm căn cước, chia đất thành 12 bộ lạc. Minh quân do Thiên Chúa chỉ định thủ lãnh là MôSê, Chúa cho 10 Điều Răn để làm Đạo Sống.

Huyn Thoi Exodus là bn văn căn bn, là nguyên thy, là gc ca dân Do Thái, và gc ca Đo Do Thái. Đo Do Thái Dân tc Do Thái hòa đng vào mt. Bốn Sách dẫn nhập Kinh Thánh Torah Do Thái và Kinh Cựu Ước của Thiên Chúa Giáo giống nhau: Sách Sáng Thế ký-Génèse, Xuất Ê Ghíp Tô ký –Exode, Lê Vi ký-Lévitiques, Dân Số ký-Nombres, Phục Truyền Luật lệ ký- Deutéronomes. (xin mạn phép dùng tên sách bằng tên Pháp ngữ).

Cũng như mi huyn s, câu chuyn Exodus chcó dng đích là chng minh, chánh thng hóa scó mt ca mt dân tc trên giang sơn, bin hi quc t. Ở đây, dân Do Thái muốn chứng mình đất Israël, đất Palestine là đất tổ. Và sự có mặt của dân Israël trên đất Palestine là do Chúa Cho, là Vùng Đất Hứa. Câu chào muôn thuở, của những năm tháng tỵ nạn trước ngày trở về vùng Đất Hứa Palestine là ” Năm tới gặp nhau ở Jê ru xa lêm – L’année prochaine à JérusalemNext year, see you in Jerusalem ! “.

Ngày nay, mặc dù Độc lập, mặc dù Phát triển cao, mặc dù Tự Do, mặc dù, đủ đất đủ đai, dân tộc Do Thái vẫn tiếp tục giữ một bộ phận Hải ngoại – diaspora, vẫn xem là nhng người tnn – migrants, dù họ là những công dân ba bốn đời ở quê hương hải ngoại, họ vẫn Do Thái. Qua Tôn giáo Do Thái đã đành, nhưng qua truyền thống gia đình, qua tập tục, lễ lạc, vẫn hướng về hổ trợ Israël-Quốc gia Do Thái.

Ở đây xin mdu ngoc, hướng vVit Nam. Vit Nam ngày nay, đt nước vn còn trong vòng nô l, các quan Thái Thú Vit nhn lnh ca các Hoàng Đế La mã tân thi là Tàu Cng, như thuxưa dưới thi Jésus, Vua Hérode vua xCaNaăng dưới đi Hoàng Đế La mã vy. Nay dân Vit Nam ta không lao đng nô l ngay trong đt nước, cũng bbán, nam thành nô lxut khu lao đng, nữ đỉ điếm bán trôn, du hc sanh ta cũng xut khu,  “da móng tay làm neo” lao đng nô l. Hay trong nước, Vit Nam nô lmong chmt MôSê dn dt thoát Cng, thoát Trung ?

Tt clà nhng biu tượng, vượt biên, vượt bin mt phn dân chúng min Nam đã làm ri. Lang thang nay đã 40 năm trên nhng vùng Đt Ha. Trên 3 triu người tnn cùng hu dusng trên đt người, nhưng tht scó phi là Đt Ha không ?

Cũng như dân Do Thái suốt bao thế kỷ sống rãi rác trên các lãnh thổ Âu Châu và Phi Châu, ty nạn và công dân xứ Bắc Âu Châu Trung Âu và Đông Âu Ashkénaze, hay Sépharade, tỵ nạn và công dân các xứ miền nam Âu Châu như Tây Ba Nha và Bồ Đào Nha sau tràn qua Bắc Phi. Dân ashkhénaze dùng thổ ngữ yiddish, một tổng hợp Đức ngữ, Ba lan ngữ, hay Nga ngữ trộng với hébreux cổ). Trái lại dân Sépharade dùng một thổ ngữ giống tiếng Castillan – Tây Ba Nha cổ.

Cng đng Hi ngoi Người Vit Nam TDo Tnn Cng Sn, ngày nay cũng vy, sng rãi rác trên khp các quc gia tiên triến trên khp thế gii. Vi thi gian, ít nhiu gì ngôn ng, tp tc, mai ny scó ít nhiu khác bit.

Nhóm các cng đng gc min Nam Vit Nam, cùng phát xut mt tp tc, mt văn hóa xã hi TDo, Dân Chcó tthi Vit Nam Quc Gia, tthi Vit Nam Cng Hòa, nay sng phn ln, có tchc các quc gia có truyn thng tiên tiến HuêK, Canada, Pháp, Anh Đc Bc Âu, đng nht givăn hóa, ngôn ng, tp tc min Nam Vit Nam Cng Hòa.

Nhóm các cng đng gc min Bc Cng sn ChNghĩa quen sng trong km kp, gito rình rp, canh me nhau, dòm ngó nhau, ngày nay ra đây hoc btrn, vượt biên, hoc du hc sanh trn li, hoc xut khu lao đng phn đông, không tht stnn chánh trchng Cng sn, nhưng Tnn kinh tế TNn Tránh Cng sn, né Cng sn, ngày nay thường gp các quc gia Đông Âu, cu Cng sn, từ Đông Đc, Ba Lan, Tip, Hung, Roumanie, Bulgarie …ging nhau tcách xài t, ngôn ng, tp tc, ccách sng và giao thip nhau.

Ngay ccác quc gia hin nay có hai loi cng đng Vit Nam, gc hai min khác nhau, sanh hot cũng khác nhau, và hai cng đng tuy có vài trường hp có giao lưu ltcũng không hp nhau lm !

Vì 20 năm chia ct hai min, nên hai ngun văn hóa hoàn toàn khác bit, khác bit cnn văn minh. Ngun gc Vit còn đy, nhưng vì cuc sng, môi trường sng, tp tc, cách đi xgia nhng con người khác nhau, nên ngày nay người trong nước trên lý thuyết nói là thng nht nhưng tht svn hoàn toàn khác bit. Vì vy ming nói Hòa Hp, nhưng nhà cm quyn Vit Cng vn còn áp dng chánh sách apartheid – kỳ thị chia rhai loi công dân Nam Bc hai min (min ca thi chiến trước 75), và kỳ thị lý lịch gc cán bvà gc thường dân cu “ngy quân ngy quyn min Nam”)

Người Vit Nam nói chung, Hi Ngoi, còn givài tp tc ctruyn, ngày Tết, ngày GiQuc T. Nhưng nhng Ngày Khác ? Nhng Tưởng Nim Khác ? Min Nam rt quý hóa, rt trân trng Ngày Quc Hn, Ngày Quân Lc…Min Nam vi nhng Hi Ái Hu các Trường Trung Hc, các hi Ái Hu các Binh chng Quân nhơn..; đy đnhng ngày knim tưởng nim…dư dã, giàu có, dư đy knim, dư tình thương…bn bè, chiến hu, đng môn, đng sàn, đng mng …

Vì vy đng ai bày đt xóa bnhng Ngày Tưởng Nim chung ca toàn dân Vit Nam TDo TNn Cng Sn gc Min Nam Vit Nam Hi Ngoi !

Dân Do Thái ngày nay làm lễ Pessa’h để nhớ ngày Di Tản, Vượt Thoát khỏi Ai Cập, đi không kịp ủ bột để làm bánh mì, nên ăn bánh mì không men lạt lẻo. Ăn khô khan lạt lẻo để nhớ các Ngày Vượt Biên đi tìm Đất Hứa ấy

Người Do Thái chọn ngày thứ năm 16/04/2015 va qua làm ngày tưởng nim Shoah Holocaust Day vì dân tộc họ là nạn nhơn diệt chủng của chế độ Quốc Xã Na Zi Đức.

Shoah Quốc Hận Do Thái ngày 16 tháng Tư, Quốc Hận Arménia ngày 24 tháng 4 và Quốc Hận Việt Nam 30 tháng Tư.

Cùng chia svi dân Do Thái và cvi dân Arménia tháng Tư Đen bun hn !

Vì với Armenia, ngày 24 / 04 / 1915 được quốc tế nhìn nhận, ghi nhớ thành Ngày Tưởng niệm Diệt chủng Dân tộc Armenia Armenia Genocide Remembrance Day. Vì vào ngày đó tại thủ đô Istambul, Thổ Nhĩ Kỳ, Chế độ Quân phiệt Dân Tộc Thổ Nhĩ Kỳ ra lệnh giết 600 nhơn sĩ Armenia, khởi đầu một cuộc diệt chủng trên 1.200.000 người arméniens sau đó.

Nước bạn láng giềng, Campuchia ngày nay, lấy ngày 20 / 05 làm ngày Day of Maintaining Rage, Day of Tying Anger, Day of Hatred against the genocidal Pol Pot-Ieng Sary-Khieu Samphan clique and the Sihanouk-Son Saan reactionary groups.

Riêng về Việt Nam Quốc Gia chúng ta, các đảng viên Quốc Dân Đảng Việt Nam vẫn tiếp tục giữ Ngày Tang Yên Báy, các đảng viên Đại Việt không quên trong tháng 12 / 1945 là tháng Đảng Trưởng Trương Tử Anh bị Cộng Sản sát hại cùng với các nhà ái quốc khác.

Vì vy, Ngày Quc Hn, cũng phi mãi mãi là Ngày Quc Hn, đau bun đi vi dân Vit TDo TNn Cng sn khung tri Vit Nam Hi Ngoi chúng ta.

Không bao gi, trên thế gii, trên lch scn đi các quc gia nói trên, có chuyn thay thế tên gi nhng ngày tang tóc đau bun ktrên. Vì vy chdùng nhng lun điu không ging ai đchy ti, đưa banh cho người khác, kiu tuyên bláo lếu rng người Canada tránh dùng nhng t, nhng tên tiêu cc như Black April Days chng hn.

 2015-JUNE-9-Exodus3002. Thuyn Exodus 47 ChDân TNn Do Thái TrVQuê Hương Đt Ha

Exodus (19) 47 (tiếng Do Thái Hébreux, Yetzi’at Eiropa Tashaz – Tản Cư Ậu Châu 5707 – Exode d’Europe 5707 chiếu lịch Do Thái) là một chiếc thương thuyền, năm 1947 chở dân Do Thái di cư không được phép từ Âu Châu đến đất Palestine, lúc bấy giờ do Anh Quốc quản trị. Thuyền rời bến Sète (Trung Nam Pháp bên bờ Địa Trung Hải) ngày 11 tháng 7 năm 1947.

Tất cả các dân tỵ nạn ấy đều là dân tỵ nạn sống sót sau cuộc tàn sát Shoah, Holocaust, trở về từ các trại tập trung Nazi Đức Quốc Xã. Các người tỵ nạn nầy không có giấy tờ nhập cư vào đất Palestine (Vùng Đất Hứa- CaNăang cũ), lúc bấy giờ do Anh Quốc chủ nhiệm quản trị và kiểm soát và muốn hạn chế sự du nhập của dân Do Thái để giữ thăng bằng với dân bản xứ Hồi Giáo.

Hải quân hoàng gia Anh quốc chận bắt thương thuyền Exodus 47, và đưa tất cả dân tỵ nạn Do Thái về tập trung ở một trại nằm trong vùng kiểm soát Anh Quốc ở Đức.

Một cuộc đấu tranh gay go bắt đầu. Vài dân tỵ nạn bắt đầu một buổi tuyệt thực. Quân đội Anh đàn áp. Kết quả của sự đàn áp gay go nầy tạo một ảnh hưởng khá thuận tiện cho sự ra đời của Quốc Gia Israël tương lai.

Câu chuyên như vy:

Ngày 11 tháng 7 năm 1947, một chiếc tàu mang cờ xứ Panama, tên President Warfield rời bến Sète (Pháp) để đi Colombie ( Trung Mỹ). Tàu là một thương thuyền cũ, của hảng chuyên chở hàng hải Baltimore Steam Packet Compagny mua lại năm 1928, bị trưng dụng năm 1942 cho các chiền dịch vận chuyển tiếp vận Âu Châu trong Thế chiến 2. Tàu chở 4 500 hành Khách, theo lý thuyết là các người tỵ nạn vào Colombie. Trên lý thuyết tất cả giấy tờ đều hợp lệ, thông hành, chiếu khán – visas đều OK. Sự thật, tất cả là giả. Đúng vậy, ngày 22 tháng 7, Toà Lãnh sự Colombie tại Paris cho biết là những chiếu khán các di dân trình cho cơ quan thẩm quyền Pháp là giả vì không được Bộ Ngoại Giao chánh quyền Bogota, thủ phủ Colombie cho phép. Nhưng vào giờ phút nầy, mọi thủ tục đều quá trễ, tàu đang vượt sóng trùng dương.

Nhựt báo Le Monde, tờ báo hàng đầu đầy uy tín của Pháp đăng tin cho biết rằng các thuyền nhơn đã thủ tiêu tất cả giấy tờ căn cược ngay từ lúc khởi hành, ngay từ khi tàu rời cảng.

Ike Aronowicz là Thuyền Trưởng chiếc Exodus ; Yossi Harel, tên thiệt là Yossef Hamburger làm “Chánh Ủy”.

Lý Do ca Chương Trình Exodus 47, hi hương về Đất Ha:

Từ sau Thế Chiến 2 chấm dứt đến đầu những năm 1950, hằng trăm ngàn người Do Thái bị đưa đi tập trung ở những trại tỵ nạn tạm cư, chờ nơi ổn định cư trú. Các trại tạm cư nầy được tổ chức ở Đức, ở Áo, ở Ý Đại Lợi.

Trong những người tỵ nạn ấy, có một số là dân sống sót của chương trình tàn sát Do Thái Shoah Holocauste của NaZi Đức.

Họ, ngày nay không muốn, hoặc không có thể, hồi hương cố quận, trở về nơi cư ngụ cũ trước Thế Chiến nữa. Hoặc giả họ không còn thân nhơn sống sót và những nơi ấy gây cho họ nhiều kỷ niệm quá đau buồn, hoặc giả là trước khi bị đi đày, gia đình bị phân tán, tàn sát, họ cũng là nạn nhơn của chánh sách chống Do Thái, họ bị láng giềng, làng xóm xem họ đối đải với họ như những kẻ thù. Ngày nay trở về sống trong môi trường đã có nhiều hận thú ấy cũng chẳng lấy chi là thú vị cho lắm. Vì lẽ ấy rất nhiều người Do Thái, muốn rời bỏ Âu Châu nơi họ đã nhận quá nhiều đòn thù.

Những trại tập Trung người di cư nầy do Quân đội Đồng Minh và Liên Hiệp Quốc đồng quản trị. Hiệp Hôi Do Thái Mỹ American Jewish Joint Distributionj Committee tiếp vận lương thực và quần áo cho dân di cư Do Thái chờ ngày định cư. Năm 1945, khoảng từ 1 rưởi đến 2 Triệu dân Do Thái từ chồi trở về nơi trú quán trước Chiến Tranh. Họ đã mất sạch với Shoah, gia đình, của cải, nhà cửa. Những người sống sót từ nay phải tập sống lại đời sống “bình thường” trong một xã hội đã nguyền rủa họ, khinh bỉ họ.

Tht là Hoà Gii đã khó Hòa Hp càng khó hơn !

Cũng như trường hp người Vit TDo TNn Cng sn Hi Ngọại. Chúng ta không thtrvnơi trú quán lúc trước Ngày Quc Hn. Làm sao, chúng ta nhng quân dân cán chánh Vit Nam Cng Hòa ngày nay, trvnơi khu phxưa, mà nhìn thy căn nhà người khác ? Đồ đạc, knim khác hn, chưa knhng người láng ging cách đây vài năm đã tcáo, phnhchúng ta ?

Vit Cng va kêu gi người Vit TDo Hi ngoi không nên mc cm.

Ai mc cm ? Vic gì người Hi ngoi ta mc cm ? Ta Hn thù, ta Ut hn không có chi là mc cm ? Hà nôi có trli bn năm lao đng khsai Phan Đăng Lưu ca tôi không ? Hà ni có trli cho cá nhơn tôi nhng mt mát ca thng cu 6 tui ca tôi khi tôi qung nó cho mt người bn Âu Châu đem đi nói hn là con hkhông ? Hà ni có trbao nhiêu ngày tù đày cho hng triu quân dân cán chánh ca chế độ Vit Nam Cng Hòa không ?

Đánh nhau giết nhau, nhưng khi đã ngã nga, quân thua trn, tù đày phi được đi đi ttế, như nhng hip sĩ. Cón đâu tinh thn hip sĩ ? Còn đâu hào khí ca dân quân Đi Vit ? Khi quân Lê Li thng trân, Vua Lê cho lương thc cho quân Tàu trvquê. Vua Quang Trung cũng vy.

Hà Ni nhn người Hi Ngoi không nên có Đnh Kiến.

Làm gì người Vit TDo có đnh kiến vi người Cng Sn ? Bao ln giao lưu Quc Cng là by nhiêu dân Quc gia bCng sn lường gt. Nào lường gt các đng minh Quc Dân Đng trong kháng chiến chng Pháp. Nào phn bôi CPhan Bôi Châu. Nào lường gt CTrn Trng Kim, lường gt Vua Bo Đi… y là trước Chiến thng 75, sau chiến thng 75, lường gt dân Mt trn Giài Phóng đng minh Vit Cng … Lường gt dân Nam bKháng Chiến. Và cái hình nh biu tượng nht lường gt bà Cát Hanh Long Nguyn ThNăm, người mnuôi kháng chiến, bng cách đu tBà trong VCi Cách Ruông Đt đchng minh vi Ông Thy Tàu rng mình không có biết ttế thương tình ai cvì đó là nhng vướng víu tình nghĩa tiu tư sn.

nói di lường gt quân cán chánh phe Thua Trn, bo đi hc tp 15 ngày, và sau đó đày đi khsai lao đng tù đày nơi rng sâu nước đc cchc năm tri !… Và lường người dân thành phbo đi vùng Kinh tế Mi khai Hoang khn p, thc s, đày người đi đcướp nhà !

Vì vy, chúng tôi, nhng người Vit TDo Tnn Hi ngoi chúng tôi không có Đnh Kiến nào c. Vì chúng tôi chc chn, khng đnh không chơi, không nói chuyn, không hòa hp, giao lưu hay hòa gii vi người Cng Sn được vì hlà nhng người NÓI LÁO. Hkhông biết ChTín, hkhông gichNghĩa, vi hkhông có chBn.

Hãy trvchuyn chiếc thuyn Exodus (19) 47.

Sau 5 ngày hải hành, sau khi rời hải phận Pháp, chiếc thuyền President Warfield trương bảng Exodus 47 (tiếng Do Thái : Yetziath Europa 5707), cờ Do Thái được kéo lên thay thế cờ Panama. Tàu Exodus 47 đánh điện tín đến Tổ Chức Haganah, Tổ Chức Kháng Chiến Vũ Trang Thành lập Quốc Gia Do Thái ở Tel-Aviv : ” Chúng tôi 4515 hành khách, 36 thủy thủ đoàn, 4 ghe cứu cấp 37 người mỗi chiếc, 3 chiếc bè cấp cứu lớn, 43 xà lúp cấp cứu 25 người, 10 thuyền cao su cấp cứu 10 người. Tất cả đều hoàn hảo. Chúng tôi sẽ cặp bến ngày thứ năm 10 giờ, Sẽ xuồng bến, mặc quân đội Hoàng gia Anh Quốc !”

Ngày thứ tư 15 tháng bảy, 5 chiến thuyền pháo hạm Anh Quốc cặp sát chiếc Exodus. Lệnh rất rõ ràng: “Hãy quay lái về trước khi vào hải phận Palestine”.

Vào nửa đêm, một trong những pháo hạm cặp sát nách chiếc Exodus,  ra lệnh cuối cùng : ” Các bạn chỉ còn thởi giờ quay trở lui. Chúng tôi không muốn đánh nhau với dân tỵ nạn …”.
Tàu Exodus không còn cách nào hơn phải thương thuyết. Thuyền Trưởng Yossi đành ngưng máy. Ông thương thuyết cho tàu đến cảng Haïfa, thuộc đất Palestine.

Sáu giờ sáng, một ghe lớn – chaloupe của Hội Hồng Thập Tự cặp vào hông Exodus.

16 giờ 30, Exodus cặp bến Haïfa, đất Palestine. Những người tử vong và thương tích được đưa xuống bến. Những người còn lại chuyển tàu và chở đi đến đo Chypre. Tất cả trong trật tự và ôn hoà, sáng thứ bảy 5 giờ 30, mọi di chuyển sang tàu hoàn tất. Tất cả mọi người đều ở trên chiến hạm Runnymede Park. 4493 hành khách được chở đến Đảo Chypre. Tàu khởi hành đúng 6 giờ. Mọi người đều bị nhốt ở dưới hầm tàu.

Giấc mơ hồi hương tan vỡ.

Dân Do Thái phải trở nơi trú quán trước Thế Chiến.

3. Kết Lun

Exodus Hi Hương Đt Ha Tuy Tht bi
Nhưng Thành Công: Qu
c Gia Do Thái Ra Đi:

Câu chuyện thương thuyền Exodus 47 làm rúng động dư luận thế giới. Một làn sóng phẫn nộ, và phản đối tràn đầy các trang nhứt các nhựt báo thế giới.

Nhvy rt nhiu dân Do Thái được quyn nhp cư vào Palestine, và nhp vào Israël, sau khi Quc Gia Israël ra đi ngày 14 tháng 5 1948, sau khi Liên Hiệp Quốc bỏ phiếu chia đất Palestine, và rút quyền quản trị của Anh Quốc.

Vụ Thương thuyền Exodus 47 ảnh hưởng rất lớn cho sự ra đời của Quốc Gia Do Thái.

Vài tháng sau ngày Thành lập Quốc Gia, tt ccác hành khách Thương Thuyn Exodus 47 đu đến Israël.

Tun ti : Exodus Và Vit Nam

 Dư Âm Exodus 47 người Do Thái  30 năm sau cho Thuyn Hi Hng 1978, và  Phong Trào Cu Vt Thuyn Nhơn –  Boat People Vit Nam.

Lòng Quyết Tâm, sUt Hn ca dân Do Thái xây dng Nước.
Mong s
Ut hn ca dân Vit Nam cũng xây dng phc hi li Nước .

Hồi Nhơn Sơn, Kỷ niệm ngày 6 tháng 6,

6 tháng 6 1972: Đồn Điền Xa Mát, Tiểu Đoàn 8 Dù Bắt Tay với Tiểu đoàn 6 Dù vào Giải tỏa An Lộc
6 tháng 6 1980 :Ngày đặt chưn về lại Paris sau 4 năm tù Việt Cộng.

Phan Văn Song

(nguồn: http://www.vietthuc.org/)

Advertisements
This entry was posted in Bình-luận - Quan-điểm. Bookmark the permalink.