KHÔNG LÃNH TỤ – CỜ VÀNG ĐIỂM HỘI TỤ. (Nguyễn Quang Duy)

KHÔNG LÃNH TỤ – CỜ VÀNG ĐIỂM HỘI TỤ.

RopBongCoVangSau 1975, người Việt không cộng sản không còn lãnh tụ. Ở hải ngoại người Việt gác bỏ sự khác biệt hội tụ dưới lá cờ vàng, bảo vệ và phát triển cộng đồng, hỗ trợ đồng bào quốc nội từng bước đứng lên.

Vụ Trần Trường ở Hoa Kỳ và vụ truyền hình SBS phát sóng VTN4 ở Úc hội tụ hằng chục ngàn người tham dự cho thấy sức mạnh của biểu tượng hội tụ này.

Ngược lại khi người dân từ bỏ hình tượng Hồ Chí Minh và biểu tượng cờ đỏ thì chế độ cộng sản lung lay tận gốc. Bởi thế đảng Cộng sản luôn phải tìm cách đánh bóng lãnh tụ Hồ Chí Minh và phô trương lá cờ đỏ sao vàng.

Trong tinh thần đa nguyên và dân chủ việc hội tụ dưới lá cờ vàng là quyền tự do cá nhân. Trước đây ở miền Nam và sau này ở Hải Ngọai cũng đã từng công khai tranh luận về việc thay đổi màu cờ. Nhờ đó lá cờ vàng vẫn luôn là biểu tượng của những người theo khuynh hướng cộng hòa. Những người luôn tìm mọi cách vinh danh và hợp thức hóa lá cờ.

Quan niệm cho rằng phải bỏ màu cờ để có thể bàn chuyện dân chủ là một quan niệm thiếu dân chủ.

Quan niệm dân chủ sẵn sàng chấp nhận các quan điểm trái chiều và chấp nhận phương cách đấu tranh dân chủ qua một cuộc trưng cầu dân ý để có một màu cờ chung cho tòan dân tộc.

Người Việt không cộng sản không có lãnh tụ, không có tổ chức đủ mạnh, nên lá cờ vàng luôn là điểm hội tụ mạnh nhất. Có hội tụ chúng ta mới có sức mạnh để thay đổi thời cuộc.

Thực tế cho thấy nhiều bạn trẻ trong nước đã công khai biểu lộ tấm lòng yêu quý cờ vàng cờ của tự do. Cờ vàng đang trở thành điểm hội tụ của người Việt muốn muốn dứt khoát thay đổi từ thể chế cộng sản sang thể chế cộng hòa.

Nguyễn Quang Duy
Melbourne Úc Đại Lợi
8-8-2015

Advertisements
This entry was posted in Bình-luận - Quan-điểm. Bookmark the permalink.