Bài Giảng của LM Joan Nguyễn Ngọc Nam Phong – Thái Hà – Hà Nội July 26, 2015

Bài Giảng của LM Joan Nguyễn Ngọc Nam Phong
 Thánh Lễ Cầu Nguyện Cho Công Lý & Hòa Bình.
Thái Hà – Hà Nội July 26, 2015

Advertisements
This entry was posted in **NHÂN QUYỀN CHO VN, Audio-Video, Video tài liệu. Bookmark the permalink.