Bài Ca Việt Gian tức Đảng Cướp ca

2-tienquanca Bài Ca Việt Gian
(tức Đảng Cướp ca)

Lời 1:

Đoàn quân việt gian đi.
Chung lòng cướp nước.
Khiến giống nòi muôn dân sống trong lầm than.
Cờ vây máu hiếu chiến tâm cuồng sát.
Súng và dao say máu trong cuồng điên.

Từ bao lâu ăn cướp một bầy.
Khiến cho bao đời người dân khốn nguy.
Lòng gian tham tay cướp không ngừng.

Cướp thêm! Ta reo mừng.
Cướp thêm! Cùng cướp thêm.
Phá luôn Việt Nam cho nát tan.

Lời 2:

Đoàn quân việt gian đi.
Chung lòng bán nước.
Khiến giống nòi muôn dân sống trong lầm than.
Cờ Phúc Kiến tắm máu trong cuồng sát.
Máu cuồng điên tay giết không hề tha.

Từ bao lâu bán nước một bầy.
Khiến cho bao đời người dân khốn nguy.
Lòng gian tham tay giết không ngừng.

Giết thêm! Ta reo mừng.
Giết thêm! Cùng giết thêm.
Bán luôn Việt Nam cho lũ tàu.

Lời 3:

Đoàn quân việt gian đi.
Mang cờ Phúc Kiến.
Bán giống nòi giang sơn cho lũ tàu kia.
Cờ bán nước vấy máu do cuồng sát.
Lũ cuồng điên chém giết trong hò reo.

Từ bao lâu bán nước một bầy.
Khiến cho bao đời người dân khốn nguy.
Thề phanh thây uống máu dân lành.

Giết thêm! Ta reo mừng.
Cướp thêm! Cùng cướp thêm.
Cướp xong đem bán cho lũ tàu.

V C
Hà Nội, Mùa Đông 1944

Advertisements
This entry was posted in Thơ, Vui cười-Phiếm-luận. Bookmark the permalink.