Cáo Hồ Tự Vịnh

chandungcaoHo
Cáo Hồ Tự Vịnh

Đắc Kỷ xưa kia vốn một nhà,
Cáo Hồ tên gọi ấy là ta.
Lọc lừa gian xảo đây trăm ngón,
Hung ác tham tàn một chú ba.
Đất nước đem dâng loài quỷ đỏ,
Muôn dân đày đọa kiếp phong ba.
Việt Nam cùng khổ bao than oán,
Công ấy ai nào sánh nổi ta.

*
* *

Công ấy ai nào sánh nổi ta,
Một tay chuyên bán nước buôn nhà.
Hùng Trà Thọ Hữu là đệ tử,
Chinh Giáp Duẩn Đồng gọi đại ca.
Một kiếp ngược xuôi gây tang tóc,
Muôn đời lưu truyền tiếng thối tha.
Ngày nay ai ghé thăm xứ Bắc,
Phơi giữa Hà Thành xác cáo ta.

*
* *

Phơi giữa Hà Thành xác cáo ta,
Quỷ vương xuất hiện nát tan nhà.
Đầu trâu một lũ băng đảng cướp,
Mặt ngựa cả bầy bọn quỷ ma.
Cướp của giết người tay vấy máu.
Chặt đầu cắt cổ giết không tha.
Cuồng dâm cuồng sát loài tinh mị,
Đắc Kỷ xưa kia vốn một nhà.

Khuyết Danh
Ngày Quốc Hận 30/4

Advertisements
This entry was posted in Thơ, Vui cười-Phiếm-luận. Bookmark the permalink.