Tấm hình tiên tri

tamhinhtientri

Image | This entry was posted in Tin (thấy) tức từ Thiên-đường Xuống Hàng Chó Ngựa, Vui cười-Phiếm-luận. Bookmark the permalink.