THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Được tin trễ,
Thân Mẫu của chị Lê Thy
đã tạ thế ngày 30 tháng 8 2015
tại Houston -Texas
hưởng thọ 89 tuổi.

Thay mặt các cộng tác viên của blog BVCV tại VN
xin thành kinh phân ưu cùng Chị Lê Thy và tang quyến.
Nguyện cầu hương linh Cụ Bà được yên nghỉ nơi Cõi Vĩnh Hằng

Trần Đơn Phong

This entry was posted in Phân Ưu. Bookmark the permalink.