Youtube “THẢM HOẠ BẮC THUỘC-Trọn Bộ ” (Vietnam Film Club)

Kính gởi Quý Vị

Trong thời gian vừa qua, chúng tôi có nhận được một số email yêu cầu phổ biến lại Video về Thảm Họa Bắc Thuộc trọn bộ.
Đã có sự nhầm lẫn về bản thảo Thảm Hoạ Bắc Thuộc Phần 1 chiếu thử trước đây (nay đã huỷ bỏ khỏi Youtube).

Xin cáo lỗi cùng Quý Vị và xin phổ biến lại Video Thảm Họa Bắc Thuộc trọn bộ theo Link dưới đây:

https://youtu.be/0N-rO2vD04Y

Trân trọng

Chu Lynh
Editor, Vietnam Film Club
http://www.vietnamfilmclub.org
vietnamfilmclub@aol.com

P.S. Quý Vị cần DVD, xin gởi nhu cầu về email: vietnamfilmclub@aol.com

Advertisements
This entry was posted in Audio-Video, Video tài liệu. Bookmark the permalink.