Video phỏng vấn: TỔNG THỐNG NGÔ ĐÌNH DIỆM VÀ KÝ ỨC (www.ducme.tv)

This entry was posted in Audio-Video, Một thời để nhớ, Nền Đệ I Cộng Hoà, Video phỏng vấn. Bookmark the permalink.