TƯƠNG LAI ĐẢNG CSVN SẼ THẾ NÀO? (BBC phỏng vấn Đặng Chí Bình)

Kính mời theo dõi audio bài phỏng vấn của BBC thực hiện với Ô. Đặng Chí Bình , tác giả thiên hồi ký THÉP ĐEN  tuần này nhân Đại hội 12 của ĐCSVN sắp nhóm họp tuần sau (21/01/2016).

http://www.bbc.com/vietnamese/multimedia/2016/01/160116_dangchibinh_partycongress

Advertisements
This entry was posted in Audio phỏng vấn, Audio-Video, Đặng Chí Bình. Bookmark the permalink.