Thơ: NẾU CÓ THỂ (Nam Đế)

NẾU CÓ THỂ

Nếu có thể tôi xin về xứ Việt
Để giết càn giết sạch lũ cộng nô
Để không ai còn nhắc đến thằng Hồ
Và tự do muôn đời là bất diệt

Đau đớn lắm cuộc đời sao khắc nghiệt
Thân nam nhi phải luân lạc xứ người
Cha ông tôi từng đội đá vá trời
Riêng tôi chỉ sống như hoa chùm gởi

Về đi nhá cả toàn dân đang đợi
Khúc khải hoàn vọng tiếng mẹ gọi con
Con yêu ơi mẹ chờ đã mõi mòn
Mẹ vẫn đợi con về trong chiến thắng

…….

Nam Đế.

This entry was posted in 6.Bạn đọc viết, Nam Đế, Thơ. Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s