Thơ: ANH SẼ VỀ….! (Đặng Chí Hùng)

Anh sẽ về …!

Nghĩ về những người lính VNCH, họ đã phải ép buông súng.
Nhưng họ không đầu hàng. Sẽ có một ngày gần đây họ trở lại…

 Anh ơi một cuộc bể dâu
Làm sao nói hết nỗi niềm đắng cay
Giờ này buông súng thật sao?
Nước non cũng khóc, cỏ cây cũng sầu.

Hôm nay anh bước sang cầu
Làm thân lính chiến đau lòng em ơi !
Ngày đi nguyện giữ nước non
Ngày về rủ bóng hai hàng lệ rơi.

Nước non chẳng phải trò chơi
Ai đem đổi bán, dân tình oán than ?
Anh về tay trắng bàn tay
Đem thân trai trẻ vào trong lao tù.

Ai đem bao nỗi hận thù?
Từ phương trời lạ, xéo dày Việt Nam.
Anh mong chờ tháng, đếm ngày
Cờ vàng dựng lại mang hồn non sông.

Tự do, dân chủ muôn dân
Mác-Lê vứt bỏ, anh về cùng em
Hàng cây góc phố thân quen
Anh như sống dậy một thời chiến binh.

Tóc anh dù đã bạc mầu
Vẫn cùng con cháu dựng xây quê nhà
Cờ vui rợp bóng sơn hà
Bàn tay nắm chặt anh về cùng em.

                                                                             ĐCH  30/04/2012

Advertisements
This entry was posted in * Mùa QUỐC HẬN, * Đặng Chí Hùng, Thơ. Bookmark the permalink.