Video: Phỏng vấn ĐẶNG CHÍ HÙNG nhân Tháng Tư Đen (Pv. Nghê Lữ)

Phần 1:

Phần 2:

Advertisements
This entry was posted in * Mùa QUỐC HẬN, Audio-Video, Video phỏng vấn. Bookmark the permalink.