CỬ TRI NGƯỜI MỸ GỐC VIỆT ỦNG HỘ UCV DONALD TRUMP! TẠI SAO?

Xin cử Tri NGƯỜI MỸ GỐC VIỆT ủng hộ và bầu cho ông DONALD TRUMP. TẠI SAO?

Mời bấm vào đây Trump, quảng cáo vận động tranh cử để theo dõi nhận xét của một cử tri Cộng Hoà người Mỹ gốc Việt ủng hộ, đã bầu và vận động cho Ứng cử viên Tổng Thống đảng Cộng Hòa, ông Donald Trump.

Advertisements
This entry was posted in Hải-ngoại, Thời-sự. Bookmark the permalink.