Hội luận với Mục Sư Phạm Ngọc Hùng, Washington- USA (Huỳnh Quốc Bình điều hợp)

Đề tài: “Dân oan và tôn giáo” (44 phút)

Xin bấm vào để nghe: http://daiphatthanhvietnam.com/?p=2280

Mục Sư Phạm Ngọc Hùng và Huỳnh Quốc Bình vạch rõ những thủ đoạn tàn độc, cướp của giết người của đảng VC và nỗi oan khiên của dân tộc Việt Nam hiện nay.

Mọi ý kiến về các cuộc hội luận này, quý vị có thể trao đổi trực tiếp với chúng tôi qua các chi tiết liên lạc sau đây:
E-mail:
huynhquocbinh@yahoo.com
Điện thoại: (503) 949-8752

Trân trọng,
Huỳnh Quốc Bình

Advertisements
This entry was posted in Audio phỏng vấn, Audio-Video. Bookmark the permalink.