Hội luận với Nhà Thơ Ngô Minh Hằng, Ohio – USA (Huỳnh Quốc Bình điều hợp)

Đề tài: “Tâm tình về Thơ đấu tranh chống cộng” (47 phút)

Xin bấm vào để nghe: http://daiphatthanhvietnam.com/?p=2709

Ông Huỳnh Quốc Bình đã nêu ra tên tuổi một số nhà thơ đấu tranh tiêu biểu như Nguyễn Chí Thiện, Bắc Phong và Hoàng Phong Linh (Chiến Sĩ Võ Đại Tôn).

Nhà Thơ Ngô Minh Hằng nhận dạng sự hèn hạ của kẻ thù VC và làm nổi bật chân dung của người Quốc Gia chân chính.

Mọi ý kiến về các cuộc hội luận này, quý vị có thể trao đổi trực tiếp với chúng tôi qua các chi tiết liên lạc sau đây:
E-mail:
huynhquocbinh@yahoo.com
Điện thoại: (503) 949-8752

Trân trọng,
Huỳnh Quốc Bình

Advertisements
This entry was posted in Audio phỏng vấn, Audio-Video. Bookmark the permalink.