Hội luận với Nhà văn Quân đội Hải Triều, Vancouver, BC – Canada (Huỳnh Quốc Bình điều hợp)

Đề tài: “Hiện tượng chụp mũ” (49 phút)

Xin bấm vào để nghe: http://daiphatthanhvietnam.com/?p=1966

Nhà văn Hải Triều  nói lên hiện tượng kẻ gian chụp mũ dai dẳng, có hệ thống để nhắm vào những ai xổng lưng chống lại tội ác VC và bọn tay sai của chúng.

Mọi ý kiến về các cuộc hội luận này, quý vị có thể trao đổi trực tiếp với chúng tôi qua các chi tiết liên lạc sau đây:
E-mail:
huynhquocbinh@yahoo.com
Điện thoại: (503) 949-8752

Trân trọng,
Huỳnh Quốc Bình

This entry was posted in Audio phỏng vấn, Audio-Video. Bookmark the permalink.