Thông báo số 6 của Nguyễn Thanh Tú, con trai cố ký giả Đạm Phong

TB số 6-Bạch Hoá Các Khoản Chi-Thu của Uỷ Ban Vận Động Chính Trị về Nhân Quyền Việt Nam-March 2016 ( Cộng tác giữa SBTN-Việt Tân)

LGT: Mời bấm vào link trên đây để đọc thông báo số 6 của ô Nguyễn Thanh Tú, công bố một số tài liệu thu thập được về chi thu của Uỷ Ban Vận Động Chính Trị về Nhân Quyền Việt Nam (Human Rights for Vietnam PAC). Uỷ ban này, theo ô Tú, do các nhân vật đầu lĩnh của SBTN thành lập năm 2012. Ông Tú nhận định rằng đây là bằng cớ về sự hợp tác giữa SBTN và Việt Tân. Nói cách khác, lợi dụng lòng tin yêu của khán giả dành cho SBTN, Việt Tân đã dùng SBTN vào các mục đích quyên góp. Sự xử dụng từ sự quyên góp cho thấy nhiều khoản không hợp lý. Điều đáng lưu ý nhất là Trúc Hồ đã từng lancer Việt Khang, thu được nhiều lợi nhuận từ VK nhưng số tiền VK nhận được cho hôm nay là 250MK. Chúng tôi chuyển tiếp tiếp thư này để rộng đường dư luận. Điều này chỉ là tiếng chuông cảnh tỉnh đồng bào nên thận trọng trong mọi sự quyên góp từ SBTN.

Advertisements
This entry was posted in Sự Thật. Bookmark the permalink.