Thông báo số 7 của Nguyễn Thanh Tú, con trai cố ký giả Đạm Phong

Thưa quý vị quan tâm, trong bài viết này, chúng tôi trưng những chứng cớ cũng như luận điểm cho thấy Tổ Chức Voice của ô Trịnh Hội có liên quan mật thiết với Việt Tân. Điều này trái với sự khẳng định của ô Trịnh Hội khi tôi hỏi ông vào ngày 17 tháng 2, 2016.

Thông Báo số 7 ngày 3 tháng 4, 2016 VOICE – Có Phải Là Công Cụ của Việt Tân?

 

Advertisements
This entry was posted in Sự Thật. Bookmark the permalink.