“TRẦN VĂN THỦY: Chuyện KHÔNG Tử Tế” (Tiểu Luận của Trần Nghi Hoàng)

LGT: Nhân đọc bài CCC của nguoiviettudo, Lê Thy sực nhớ năm 2004 tác giả Trần Nghi Hoàng có gửi tặng LT quyển tiểu luận “TRẦN VĂN THỦY: Chuyện KHÔNG Tử Tế” phân tích về quyển Nếu Đi Hết Biển của Trần Văn Thủy. LT đã đánh máy từ năm 2004 và đăng trên trang BVCV cũ. Nay xin phép được đăng lại ….

truyenkhongtute_bia“Một con người, Một dân tộc đất nước muốn tiến bộ
và hùng cường về mọi mặt,
điều tất yếu là phải dám đối diện với tất cả những sự thật”
tnh_title

MỤC LỤC

Lời Dẫn
-Bài 1- Những Vòng Rào Chung Quanh Biển
-Bài 2- Cao Xuân Huy và Một Giấc Mơ Buồn
-Bài 3 – Nhật Tiến: Vẫn “Chim Hót Trong Lồng”
-Bài 4- Nguyễn Thị Hoàng Bắc: Trò Chơi Chữ Nghĩa Không Suy Tư
-Bài 5- Nguyễn Mộng Giác: Nhà Văn Thề Nguyền Biết Có Ngậm Cười Nơi Chín Suối ?
-Bài 6- Hoàng Khởi Phong: Chạy Trốn Tổ Quốc Để Tìm Một Nhân Cách ?
– Bài 7- Trương Vũ: Chuyện Tử Tế và Người Tử Tế !
-Phụ Lục- Văn Chương “Nói Ngược” và “Cái Nước Mình Nó Thế”

—>Lời dẫn

This entry was posted in Bình-luận - Quan-điểm, Thông Biện Tiên Sinh. Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s