Video : Bản Tin Tức Cuối Cùng của Đài Phát Thanh Sàigòn ngày 29-04-1975

Cựu Xướng ngôn viên Mai Thy đọc lại Bản Tin Tức Cuối Cùng của Đài Phát Thanh Sàigòn do xướng ngôn viên Mai Liên đọc ngày 29-04-1975 trước ngày Sàigòn thất thủ.
Video clip do Người Nhái Lê Đình An, phu quân của nữ xướng ngôn viên Mai Thy thực hiện.

This entry was posted in Audio-Video, NN Lê Đình An, Video tài liệu. Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s