Video : Bản Tin Tức Cuối Cùng của Đài Phát Thanh Sàigòn ngày 29-04-1975

_A-

Cựu Xướng ngôn viên Mai Thy đọc lại Bản Tin Tức Cuối Cùng của Đài Phát Thanh Sàigòn do xướng ngôn viên Mai Liên đọc ngày 29-04-1975 trước ngày Sàigòn thất thủ.
Video clip do Người Nhái Lê Đình An, phu quân của nữ xướng ngôn viên Mai Thy thực hiện.

Advertisements
This entry was posted in Audio-Video, NN Lê Đình An, Video tài liệu. Bookmark the permalink.