CHẤM DỨT VÔ CẢM VỚI ĐẤT NƯỚC THẾ NÀO? (Đặng Chí Hùng)

CHẤM DỨT VÔ CẢM VỚI ĐẤT NƯỚC THẾ NÀO?

Tuần trước, người viết đã nói đến các căn nguyên của bệnh vô cảm của người Việt. Nguyên nhân khách quan đến từ lịch sử người Việt chưa được hưởng tự do, dân chủ nhân bản để cảm thông chia sẻ vì người dân Việt phải bước từ phong kiến lên ngay cộng sản độc tài. Nguyên nhân chủ quan đến sự cai trị độc ác, chủ trương vô cảm hóa để bán nước của đảng CSVN. Vấn đề còn lại là muốn thoát cộng sản, thoát Tàu thì phải chấm dứt căn bệnh vô cảm đó.

Có nhiều người đã muốn nâng cao dân trí bằng cách giáo dục cho người dân tính chất của dân chủ, tự do. Điều này là hoàn toàn đúng. Bởi chỉ có một nền dân trí cao mới giúp người dân thay đổi nhận thức được vấn đề họ có quyền, trách nhiệm với đất nước chứ không còn tâm lý “mặc kệ, đã có đảng cộng sản và nhà nước lo”. Hiểu vấn đề về dân chủ giúp cho người dân có thêm kiến thức để không bị các quan chức cộng sản bắt nạt. Đặc biệt, hiểu biết về tự do dân chủ sẽ giúp người dân đòi hỏi nó là điều phải có cho cuộc sống của họ.

Nói là vậy nhưng mà có một điều cần phải nhớ. Vì chúng ta có nguyên nhân chủ quan và khách quan như đã nói nên trong một sớm một chiều mà thay đổi dân trí cho người dân thoát bệnh vô cảm là điều rất khó. Hơn thế nữa dân trí, nhận thức về dân chủ tự do lại là một thứ lý thuyết khá trừu tượng. Trong một thời gian ngắn, người dân sẽ không hiểu được và họ vẫn cho rằng từ trước đến nay họ được tự do ăn, ở, thậm chí là “vứt rác” nơi công cộng vv…đó là tự do. Chính người viết đã từng làm thí nghiệm với việc tham khảo rất nhiều người dân và họ không quan tâm đến vấn đề tự do dân chủ lắm.

Một vấn đề cần xét đến đó là vấn đề Việt Nam không đơn thuần là của Việt Nam mà nó có yếu tố ngoại bang. Ngoại bang ở đây chính là Trung Cộng. Nếu như chúng ta không nhanh tay xóa bỏ chế độ cộng sản thì liệu năm 2020 sẽ thế nào?. Chỉ còn 4 năm nữa trong khi chúng ta nếu chỉ truyền thông về dân chủ, tự do thì sẽ đến đâu ?. Có lẽ khó có thay đổi khi như đã nói nhận thức về dân chủ, tự do, nhân quyền vv..ở Việt nam vẫn là một thứ khá xa vời với đại đa số người dân.

Lịch sử cũng đã chứng minh, người dân Việt Nam đã từng đứng lên nhiều lần khi họ bị dồn vào chân tường. Hiện nay, khi mà đủ các thảm họa với dân như Boxit Tây Nguyên, thảm họa đối với ngư dân khi giặc Tàu bắt, mới đây nhất là thảm họa Formosa. Những thảm họa đó được gây ra bởi bàn tay nhuốm máu người Việt của Trung Cộng và Việt Cộng. Số người tham gia biểu tình vừa qua trong vụ Formosa chưa nhiều lắm, nhưng đã nhiều hơn nhiều các cuộc biểu tình trước đây. Không gian không chỉ gói gọn ở Hà Nội và Sài Gòn mà lan rộng gần như cả nước.

Nguyên nhân nào dẫn đến điều đó ?. Bởi vì sự kiện Formosa đã ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sức khỏe, kinh tế của người dân. Và họ đã ý thức được phần nào để đứng lên đòi hỏi phải có sự minh bạch, Formosa phải cút khỏi Việt Nam.

Qua ví dụ còn đang nóng hổi là cuộc biểu tình ngày 1/5/2016 của sự kiện Formosa đã cho thấy nhận định của người Viết thêm một lần nữa khẳng định. Người dân Việt sẽ thoát được sự vô cảm nếu họ hiểu được họ bị đe dọa về kinh tế, đời sống và sự thật về việc sắp tới phải làm nô lệ cho Tàu cộng. Sự sợ hãi chỉ bị vứt bỏ khi người dân biết họ đang bị đảng CSVN đẩy vào thế đường cùng.

Chúng ta phải kết hợp hai mặt trận đó là tuyên truyền tự do dân chủ và tuyên truyền về sự thật đảng cộng sản, Hồ Chí Minh một cách hợp lý theo hai giai đoạn. Giai đoạn 1 đó là giai đoạn hiện nay chú trọng đến việc truyền thông họa mất nước sắp đến gần, người dân sắp phải làm nô lệ, những ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân, việc này chiếm 80% tin tức, 20% còn lại là về ý thức tự do, dân chủ của người dân. Giai đoạn 2 nếu lật đổ được CSVN rồi thì sẽ đổi ngược lại tỉ lệ vì lúc đó chúng ta cần phát triển một xã hội dân chủ, tự do, phát triển thật sự.

Nếu không nhanh chóng làm cho người dân hết bệnh vô cảm bằng bài thuốc “sự thật” và “thực tế cuộc sống” hiện nay bị ai bóc lột, đè nén, sẽ phải chịu gánh nặng nợ nần thế nào vv… thì tương lai dân tộc sẽ rất đen tối khi mà Trung Cộng nắm được toàn Việt Nam chính thức từ thỏa thuận bán nước của đảng CSVN. Cuộc cách mạng dân tộc xóa bỏ đảng cộng sản là điều cần lúc này nên vì thế căn bệnh vô cảm cần được chấm dứt bằng những ý thức được thông tin sát với đời sống cửa người dân. Chỉ có con đường đó, đất nước Việt Nam của chúng ta mới sớm thoát khỏi những đau thương hiện nay. Mong lắm những người đang đấu tranh cho tự do dân chủ làm được điều này vì một Việt Nam tương sáng hơn trong tương lai.

Đặng Chí Hùng
03/05/2016

Advertisements
This entry was posted in * Đặng Chí Hùng, Bình-luận - Quan-điểm. Bookmark the permalink.