Video: Tranh bút chì về Tù Cải Tạo của Phạm Hữu Đản

Tranh vẽ tài tử bằng bút chì của Phạm Hữu Đản, khóa 24 Sĩ quan Hải quân Nha Trang QLVNCH. Tranh vẽ ghi lại những hình ảnh trong thời gian PH Đản trải qua các trại tù tập trung cải tạo Cộng sản: Kà Tum, Suối Máu và Trảng Bom từ năm 1975 đến 1979.

This entry was posted in Audio-Video, Chuyện Tù, Video tài liệu. Bookmark the permalink.

1 Response to Video: Tranh bút chì về Tù Cải Tạo của Phạm Hữu Đản

  1. Hà Lan Phương says:

    Rất cảm động Cám ơn tác giả !

    Like

Comments are closed.