Video: Tranh bút chì về Tù Cải Tạo của Phạm Hữu Đản

Tranh vẽ tài tử bằng bút chì của Phạm Hữu Đản, khóa 24 Sĩ quan Hải quân Nha Trang QLVNCH. Tranh vẽ ghi lại những hình ảnh trong thời gian PH Đản trải qua các trại tù tập trung cải tạo Cộng sản: Kà Tum, Suối Máu và Trảng Bom từ năm 1975 đến 1979.

This entry was posted in **Chuyện Tù, Audio-Video, Video tài liệu. Bookmark the permalink.

1 Response to Video: Tranh bút chì về Tù Cải Tạo của Phạm Hữu Đản

  1. Hà Lan Phương says:

    Rất cảm động Cám ơn tác giả !

    Like

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s