Hành trình TC diệt chủng giống nòi Việt bằng chất độc hại

Kính chuyển tin quan trọng cần biết . Xin xem Video dưới đây và đừng ăn uống thức ăn sản xuất bởi TC, vì TC đang đầu độc bao thế hệ VN với thức ăn/uống có trọng lượng quá cao chất chì để hại não óc con người.  

China is poisoning VN through unsafe foodstuff containing high-level of lead. Lead-poisoning causes irreversible brain-damage. Warning to all who travel to VN not to consume foodstuff Chinese-made by such like URC.

SỰ THẬT KINH HOÀNG 90 triệu dân Việt… – Tẩy chay Thức uống có Chì | Facebook

Advertisements
This entry was posted in Audio-Video, Quốc-nội, Thời-sự, Video tài liệu. Bookmark the permalink.