Đặng Chí Bình: NHỚ ĐẾN NGƯỜI

Thưa các bạn, do liên đới đặc biệt, tôi được quen biết… mà lòng tôi hiện đang nhớ đến. Trong bối cảnh khác thường của dân tộc, quê hương thương yêu của chúng ta… Tuổi đời khác nhau và mức độ cũng khác nhau, nhưng đều bị vò xé, khắc khoải trong lòng. 83 năm, đã rút ra một bài học “Phải yêu đời cho đến khi lìa đời” nhưng phải nhìn một thực tế:

 Thưa các bạn thân thương. Trong chuyến đi Houston (Dù ngại ngần không muốn)… Nhưng xin cám ơn nghiã tình đùm bọc của những người cùng một mẹ: Lớn 70-75, nhỏ 25 -50 đều thương qúy thân thương như trong một Gia Đình. Tôi đã được gặp các anh Trang Sĩ Tấn, Nguyễn Văn Nam, Nguyễn Chính Kết, Mai Thanh Truyết v.v….Nhất là chính anh Vũ Hữu Thành, người làm Phim Máu Lửa Charlie. Xin biết ơn các bạn.

Tôi đã cố gắng, nhưng còn nhiều lỗi lầm, thiếu sót… xin các qúy bạn cảm thông tha lỗi… Xin cám ơn các qúy bạn.

IMG_0359[1] IMG_0325[1]

IMG_0313[2]IMG_0345[2]

IMG_0134[2]Thép  Đen dcb.
02/08/2016

Advertisements
This entry was posted in Hồi-ký - Bút-ký, Đặng Chí Bình. Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s