Phóng sự: Ra mắt bộ phim “Máu Lửa Charlie” tại Houston-Texas

Mến gởi quý Anh Chị Em!

Xin chuyển đến quý Anh Chị Em những thiên phóng sự tại thành phố Houston – Texas do Quang Trung, phóng viên Oregon thực hiện được sự đặc phái của Đài SBTN Trung Ương trong thời gian (từ 22 đến 25 tháng 07 năm 2016).

Mến mời quý Anh Chị Em theo dõi và phổ biến rộng rãi ………

-Ra mắt bộ phim “Máu Lửa Charlie” tại Houston-Texas
 https://youtu.be/QX36JSzITjc

-Tiếp xúc với Tác Giả Hồi Ký Thép Đen – Đặng Chí Bình
https://youtu.be/cpEL__Xcl6c

Quang Trung

This entry was posted in Audio-Video, Video phỏng vấn. Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s