QUÊ NGHÈO (chu sa lan)

quengheo
MỤC LỤC

 1. Bảy Thưa
 2. Con dế đá một giò
 3. Hương Cả Cọp
 4. Ông thầy bắt rắn
 5. Ngủ với trăn
 6. Con gà nòi gãy cựa
 7. Con cá lia thia khạp da bò
 8. Người săn chim gõ kiến
 9. Nồi thịt kho
 10. Tình Thơ
 11. Ổ ong vò vẻ
 12. Bên kia con rạch
 13. Giặc chòm xóm
 14. Trận đá banh hòa bình
 15. Cú đấm ” direct ”
 16. Con rắn bông súng
 17. Ông bá hộ

—>Bảy Thưa

This entry was posted in Chu Sa Lan, Truyện ngắn. Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s