26.10.2016 NGÀY QUỐC KHÁNH VNCH NGƯỜI DÂN RỦ NHAU ĐI DỌN CỎ MỘ NGÔ TỔNG THỐNG

26/10/2016 Tuổi trẻ Sài Gòn Dâng Hoa
dọn dẹp Nơi An Nghỉ Của TT Ngô Đình Diệm

This entry was posted in 2.Một thời để nhớ, Nền Đệ I Cộng Hoà, Video tài liệu. Bookmark the permalink.

1 Response to 26.10.2016 NGÀY QUỐC KHÁNH VNCH NGƯỜI DÂN RỦ NHAU ĐI DỌN CỎ MỘ NGÔ TỔNG THỐNG

  1. Nguyen Hung says:

    Tổng Thống Ngô Đình Diệm là người tài giỏi, yêu nước khác hẳn với thằng bán nước hồ Chí Minh. Chính sách của Hoa Kỳ có một số sai lầm đưa đến vận mệnh của đất nước Việt Nam phải đen tối dưới chế độ độc tài cộng sản suốt mấy chục năm.

    Like

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s