Cảm nghĩ của một cô giáo XHCN về Cố TT. NGÔ ĐÌNH DIỆM

fb-huynhthixuanmai2

(nguồn:  FB Hùynh Thị Xuân Mai)

This entry was posted in 2.Một thời để nhớ, Bình-luận - Quan-điểm, Nền Đệ I Cộng Hoà. Bookmark the permalink.

4 Responses to Cảm nghĩ của một cô giáo XHCN về Cố TT. NGÔ ĐÌNH DIỆM

 1. Kimoanh Le says:

  Đừng tự trách mình nữa bạn ạ, biết sai sửa sai, không đáng trách, kẻ đồ tể buông dao sẽ thành Phật, buồn cho vận nước nổi trôi, buồn kẻ thờ ơ với vận nước

  Like

 2. Nguyen Hung says:

  Sinh viên các trường đại học trong nước đa số không thờ ơ với vận nước đâu, họ sẽ là các đầu tàu kéo dân chúng thay đổi chế độ độc tài cộng sản trong một ngày gần đây.

  Like

 3. thanh says:

  Bạn suy nghĩ thật giống mình đó

  Like

 4. thanh says:

  Ý này hay

  Like

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s