Thơ: “HÀNH LANG TỬ THẦN” (Kb. Nguyễn Hiếu)

nguyenhieu_quoclo3

Advertisements
Image | This entry was posted in KB Nguyễn Hiếu, Một thời để nhớ, Người Lính VNCH, Thơ. Bookmark the permalink.

One Response to Thơ: “HÀNH LANG TỬ THẦN” (Kb. Nguyễn Hiếu)

  1. vivi099 says:

    Xin một lời cảm ơn
    những người lính trận VNCH.

    Like

Comments are closed.