Thơ: THĂM LẠI CHIẾN TRƯỜNG XƯA (Kb. Nguyễn Hiếu)

nguyenhieu_thamlaichientruogxua

Advertisements
Image | This entry was posted in * Mùa QUỐC HẬN, KB Nguyễn Hiếu, Một thời để nhớ, Người Lính VNCH, Thơ. Bookmark the permalink.