GỬI CÁC ĐẢNG VIÊN và HỒNG VỆ BINH CSVN ! (Đặng Chí Hùng)

Gửi các đảng viên CSVN và Hồng Vệ Binh của đảng !

Nói hòa giải, nói dân chủ thì xa xôi và rộng lớn quá. Nói thả hết tù nhân chính trị cũng có lẽ là quá quắt với đảng vì cái bọn ” phản động” đó rất nguy hiểm với đảng. Nói đến bầu cử tự do cũng xa vời quá vì các vị đảng viên ai chẳng mê quyền lực…

Hôm nay tớ chỉ có một idea nhỏ cho các quý vị đảng viên và hồng vệ binh nếu có thể làm được thì tớ tin rằng người dân sẽ đỡ căm phẫn đi rất nhiều. Đơn giản đó là :

– Hãy lo cho dân dịch vụ y tế ít nhất là đủ giường bệnh, sạch sẽ, bác sĩ không đòi phong bì như thời VNCH đã làm được những việc tốt đẹp đó. Hoặc xa hơn là có nền y tế tuyệt vời như bọn “tư bản giãy chết”.

– Hãy lo cho dân một nền giáo dục nhân bản và không tốn kém như thời VNCH đã làm được. Hoặc xa hơn là bằng Thái Lan, Singapor …thôi.

Tớ tin nếu làm được hai điều này trước rồi hãy đến nói đến hòa giải gì gì đó…

Nhưng tớ cũng tin, CSVN mà làm được 2 điều này thì cả thế giới này sẽ dùng tay để đi thay cho đôi chân…

ĐCH
22/12/2016
(FB Đặng Chí Hùng)

Advertisements
This entry was posted in * Đặng Chí Hùng, Bình-luận - Quan-điểm. Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s