CHẾT DƯỚI TAY TRUNG QUỐC (Nguyên tác: DEATH BY CHINA của Peter Navarro & Greg Autry)

Bấm hình trên đây để đọc chương 1 bản tiếng Anh
(dạng pdf)

(Hình bìa tiếng Việt do Lê Thy làm lại từ hình bìa tiếng Anh)

(Hình bìa tiếng Việt do Lê Thy làm lại từ hình bìa tiếng Anh)

Bấm hình trên đây để đọc bản tiếng Việt
của Nhóm dịch thuật cựu học sinh AIT
(dạng PDF)

Advertisements
This entry was posted in PETER NAVARRO & GREG AUTRY: Death by China (bản tiếng Việt), Tài-liệu - Biên-khảo. Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s