CHẾT DƯỚI TAY TRUNG QUỐC (Nguyên tác: DEATH BY CHINA của Peter Navarro & Greg Autry)

Bấm hình trên đây để đọc chương 1 bản tiếng Anh
(dạng pdf)

(Hình bìa tiếng Việt do Lê Thy làm lại từ hình bìa tiếng Anh)

(Hình bìa tiếng Việt do Lê Thy làm lại từ hình bìa tiếng Anh)

Bấm hình trên đây để đọc bản tiếng Việt
của Nhóm dịch thuật cựu học sinh AIT
(dạng PDF)

Advertisements
This entry was posted in PETER NAVARRO & GREG AUTRY: Death by China (bản tiếng Việt), Tài-liệu - Biên-khảo. Bookmark the permalink.