Thơ: LONG KHÁNH XƯA (Kb. Nguyễn Hiếu)

nguyenhieu_longkhanhxua

Image | This entry was posted in 2.Một thời để nhớ, KB Nguyễn Hiếu, Người Lính VNCH, Thơ. Bookmark the permalink.