Thơ: LONG KHÁNH XƯA (Kb. Nguyễn Hiếu)

nguyenhieu_longkhanhxua

Advertisements
Image | This entry was posted in KB Nguyễn Hiếu, Một thời để nhớ, Người Lính VNCH, Thơ. Bookmark the permalink.