Video: NGHÊ LỮ phỏng vấn ĐẶNG CHÍ HÙNG v/v Mai Khôi

Nghê Lữ phỏng vấn Đặng Chí Hùng về sự kiện Ca sĩ Mai Khôi không chịu chào cờ VNCH và những dòng trần tình của Cs Mai Khôi trong buổi diễn” Trói vào Tự Do”

P.1: https://www.youtube.com/watch?v=vPV52bok2Kg
P.2: https://www.youtube.com/watch?v=lxugD8Rqq_0

This entry was posted in * Đặng Chí Hùng, Audio-Video, Video phỏng vấn. Bookmark the permalink.