SAI LẦM (Đặng Chí Hùng)

Một sai lầm cơ bản của người Việt Nam là chỉ nhìn vào việc một số người phê phán những sự thật hiển nhiên, bình thường của xã hội rồi sau đó được ngồi cạnh chính trị gia, tổng thống là đã tưởng nhầm rằng họ thực tâm vì quê hương Việt Nam.

Nêu những cái xấu của xã hội là điều tốt, nhưng những điều xấu đó thì CSVN cũng không sợ đâu vì chúng còn muốn có những điều đó phải có vì thế mới được gọi là “dân chủ”. Nhưng tôi thấy mấy người chỉ dám nêu vài cái xấu của CSVN, không dám đả động đến tội ác giết người bán nước của băng đảng CSVN và Hồ Chí Minh thường được báo chí lăng xê lên thành những con người nổi tiếng và sau đó thì ngỗi trễm trệ với chính trị gia, tổng thống.

Nhưng sự thật là những người đó chẳng có tí kiến thức nào về lá cờ dân tộc và lịch sử. Họ chỉ muốn sửa đổi CSVN mà thôi. Họ không nghĩ được rằng CSVN chính là những con quỷ cần phải tiêu diệt.

Đáng buồn là người VN, nhất là rất nhiều người Hải Ngoại đã để cho truyền thông chi phối rất nhiều khi luôn dễ dãi quá chừng với những thứ người mượn danh chống cộng mà thực ra là để giúp cộng sản tồn tại đó….

Vì thế, cuộc chiến lật đổ CS của chúng ta cứ vòng vòng như chiếc đèn cù mà thôi !

Đặng Chí Hùng
16/01/2017
(FB Đặng Chí Hùng)

This entry was posted in * Đặng Chí Hùng, Bình-luận - Quan-điểm. Bookmark the permalink.

2 Responses to SAI LẦM (Đặng Chí Hùng)

  1. Hung Nguyen says:

    Vẫn có những người quyết liệt với bọn cộng sản, số mù mờ với cộng sản chỉ là số ít không đáng kể.

    Like

  2. kim oanh Le says:

    Dạ đúng vậy, mình nghĩ tác phẩm Đèn cú của Trần Đĩnh đã nói lên thảm trạng này. ….

    Like

Comments are closed.